Inhoudsopgave:

  1. Wat moet een gemeente doen voor iemand die asiel in Nederland heeft gekregen?
  2. Welke route doorloopt een asielzoeker in Nederland?
  3. Wat hebben de EU landen afgesproken over vluchtelingen?
  4. Hoe komen asielzoekers Nederland binnen?
  5. Welk land in Europa vangt de meeste vluchtelingen op?

Wat moet een gemeente doen voor iemand die asiel in Nederland heeft gekregen?

U bent tegelijk met uw gezinslid naar Nederland gereisd of eerder. Of u dient tijdig een eigen aanvraag in voor een verblijfsvergunning asiel. Tijdig is binnen een periode van 3 maanden nadat uw gezinslid een verblijfsvergunning asiel heeft gekregen. De tijd van 3 maanden heet de nareistermijn.

Welke route doorloopt een asielzoeker in Nederland?

De asielzoeker doorloopt bij de IND de algemene asielprocedure. Deze procedure duurt maximaal 8 dagen. Hierin doet de asielzoeker zijn verhaal en wordt zijn aanvraag door de IND beoordeeld. Verlengde asielprocedure Soms kan het niet binnen 8 dagen, omdat er meer tijd nodig is voor onderzoek.

Wat hebben de EU landen afgesproken over vluchtelingen?

De EU ondersteunt de opvang van vluchtelingen in de buurt van het land waar zij vandaan komen. Dan hoeven ze minder gevaarlijke reizen te maken. En kunnen ze makkelijker terug naar hun eigen land, als het daar weer veilig is. De EU helpt de opvanglanden op verschillende manieren.

Hoe komen asielzoekers Nederland binnen?

Vluchtelingen die naar Nederland komen zijn al vele veilige Europese landen doorgereisd. Waarom moet Nederland ze dan opvangen? Volgens de huidige Europese afspraken moeten asielzoekers in het land waar ze aankomen in Europa asiel aanvragen. Als ze toch doorreizen, kunnen ze naar dat land worden uitgezet.

Welk land in Europa vangt de meeste vluchtelingen op?

Duitsland vangt de meeste vluchtelingen op in Europa, gevolgd door Nederland en Italië, althans dat denkt veruit de meerderheid van de ondervraagden, een representatieve steekproef onder Nederlanders van 18-75 jaar.