Inhoudsopgave:

  1. Hoe schrijf je precieze?
  2. Wat betekent precieze?
  3. Wat bedoelen ze met interpreteren?
  4. Wat is pril?
  5. Wat is al naar gelang?

Hoe schrijf je precieze?

De correcte spelling is precieze. Verbogen vormen van bijvoeglijke naamwoorden van vreemde herkomst die eindigen op een lange klinker + s, worden geschreven zoals ze worden uitgesproken, met een [z].

Wat betekent precieze?

Je hebt gezocht op het woord: precieze. 1pre·cies (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: preciezer, overtreffende trap: preciest) 1zonder afwijking of verschil; juist, nauwkeurig, stipt: precies honderd euro; hij is al te precies nauwgezet 2pre·cies (tussenwerpsel) 1precies!

Wat bedoelen ze met interpreteren?

1. uitleggen, verklaren naar de innerlijke bedoeling: een wet —; 2. vertolken: de wijze waarop hij deze muziek interpreteert.

Wat is pril?

pril - bijvoeglijk naamwoord 1. pas ontstaan, nog jong en onbedorven ♢ er ontstond een prille liefde tussen Pieter en Nicky 1. in mijn prille jeugd [toen ik nog heel klein was] Bijvoeglijk naamwoo...

Wat is al naar gelang?

De voorzetseluitdrukking (al) naargelang (van) heeft de betekenis 'in evenredigheid met, in verhouding tot' en wordt altijd gevolgd door een zelfstandig naamwoord: (3) Naargelang de omstandigheden is het erg rustig. (4) Ieder betaalt belastingen naargelang van zijn vermogen.