Inhoudsopgave:

  1. Wat zijn interpersoonlijke kenmerken?
  2. Wat zijn interpersoonlijke problemen?
  3. Wat is interpersoonlijke stijl?
  4. Wat zijn interpersoonlijke competenties?
  5. Wat is interpersoonlijke interactie?
  6. Wat is interpersoonlijke effectiviteit?
  7. Wat is gemedieerd?
  8. Wat zijn didactische competenties?
  9. Wat zijn pedagogische competenties?

Wat zijn interpersoonlijke kenmerken?

Interpersoonlijke vaardigheden zijn de kwaliteiten van ons gedrag die we vertonen tijdens de interactie met andere mensen. Voorbeelden hiervan zijn assertiviteit, samenwerking, empathie, communicatie en leiderschap.

Wat zijn interpersoonlijke problemen?

Interpersoonlijk conflict: conflicten in de huwelijks- of partnerrelatie, tussen ouders en kinderen of met andere personen (bijvoorbeeld op uw werk). Dit kunnen openlijke ruzies maar ook onuitgesproken verwijten zijn.

Wat is interpersoonlijke stijl?

Interpersoonlijke vaardigheden worden elke dag, door iedereen gebruikt om te communiceren en het delen van interactie met andere individuen en groepen van mensen. Deze vaardigheden bevatten onder andere communicatie met anderen in al zijn vormen, vertrouwen en het vermogen om te luisteren en het begrijpen van anderen.

Wat zijn interpersoonlijke competenties?

Hij laat merken dat hij een goede samenwerking tussen de leerlingen/deelnemers waardeert en zorgt ervoor dat leerlingen/deelnemers rekening houden met elkaar. Hij houdt in zijn taalgebruik, omgangsvormen en manier van communiceren rekening met wat gebruikelijk is in de leefwereld van zijn leerlingen/deelnemers.

Wat is interpersoonlijke interactie?

Interpersoonlijke vaardigheden worden elke dag, door iedereen gebruikt om te communiceren en het delen van interactie met andere individuen en groepen van mensen. Deze vaardigheden bevatten onder andere communicatie met anderen in al zijn vormen, vertrouwen en het vermogen om te luisteren en het begrijpen van anderen.

Wat is interpersoonlijke effectiviteit?

Deze competentie heeft betrekking op het overtuigen van anderen en instemming van hen te verkrijgen over een bepaalde mening, een plan, een idee. Voorwaarde is dat men zelf overtuigd is van de eigen boodschap en stevige argumenten heeft om de juistheid of belangrijkheid ervan te legitimeren.

Wat is gemedieerd?

mediëren werkw. Verbuigingen: medieerdeVerbuigingen: gemedieerd bemiddelen, met name beroepsmatig bemiddelen tussen partijen die in een conflict verwikkeld zijn Bron: WikiWoordenboek.

Wat zijn didactische competenties?

Een leraar die vak- of beroepsinhoudelijk en didactisch competent is, creëert een krachtige leeromgeving, onder andere door het leren in verband te brengen met realistische en voor de leerlingen/deelnemers relevante toepassingen van kennis in beroep en maatschappij.

Wat zijn pedagogische competenties?

Een leraar die pedagogisch competent is, biedt de leerlingen/deelnemers in een veilige leer- en werkomgeving houvast en structuur bij de keuzes die zij moeten maken en hij bevordert dat zij zich verder kunnen ontwikkelen.