Inhoudsopgave:

  1. Hoeveel is absolute meerderheid?
  2. Wat is de volstrekte meerderheid?
  3. Hoeveel is gekwalificeerde meerderheid?
  4. Hoe werkt gekwalificeerde meerderheid?
  5. Welke meerderheid nodig op de vergadering?

Hoeveel is absolute meerderheid?

Als een absolute meerderheid nodig is, heeft men minstens de helft van het totale aantal stemmers plus een half nodig, dus 61 voorstemmen (behoudens indien de afwezigen ook meetellen als stemmen).

Wat is de volstrekte meerderheid?

Wanneer er binnen een bestuur, ledenvergadering of vergadering van aandeelhouders gestemd wordt, geldt over het algemeen een gewone meerderheid. Dit wordt ook wel absolute meerderheid of volstrekte meerderheid genoemd. Dit betekent dat meer dan de helft voor moet stemmen.

Hoeveel is gekwalificeerde meerderheid?

Europese Unie De term wordt gehanteerd bij stemmingen waarbij een meerderheid van meer dan 50 procent niet voldoende is om een beslissing te nemen. Tenzij in de Verdragen anders is bepaald, spreekt de Europese Raad zich bij consensus uit.

Hoe werkt gekwalificeerde meerderheid?

gekwalificeerde meerderheid (van stemmen) Als voor het aannemen van een besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven, dan moet de meerderheid van stemmen aan bepaalde voorwaarden voldoen. ... Bijvoorbeeld een meerderheid van minimaal 2/3 van het aantal stemmen.

Welke meerderheid nodig op de vergadering?

Voor gewone beslissingen is een volstrekte meerderheid nodig van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde mede-eigenaars, dus 50% plus één. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld als uitgebrachte stemmen voor de berekening van de meerderheid.