Inhoudsopgave:

  1. Wat is een korpschef politie?
  2. Hoe heet de korpschef en wat is zijn taak?
  3. Hoeveel verdient een korpschef?
  4. Wat verdient korpschef?
  5. Wat verdiend de korpschef van politie?
  6. Wat verdient hoofd landelijke recherche?

Wat is een korpschef politie?

De korpschef staat in voor de uitvoering van het lokale politiebeleid en het zonale veiligheidsplan. Hij verzekert het beheer van het korps door leiding te geven, te organiseren en door de (lokale en sommige federale) opdrachten te verdelen onder de personeelsleden.

Hoe heet de korpschef en wat is zijn taak?

De eerste korpschef van de Nationale Politie was Gerard Bouman, op 1 oktober 2015 werd hij opgevolgd door Erik Akerboom. De huidige korpschef is Henk van Essen, in de rang van eerste hoofdcommissaris.

Hoeveel verdient een korpschef?

De periodieke toelage (in 2016: 1900 euro) en de vergoeding voor representatiekosten (5200 euro) fungeren als manier om het vaste salaris op te krikken tot 180.000 euro, het WNT-maximum.

Wat verdient korpschef?

Sindsdien wordt de WNT-norm jaarlijks vastgesteld. Vorig jaar was het 194.000 euro. Bij de politie is de norm van toepassing op de inkomens van de korpsleiding. Ook het salaris van de nieuwe korpschef Henk van Essen, die 1 mei is aangetreden, blijft binnen de perken.

Wat verdiend de korpschef van politie?

Deze wet maximeert het salaris van Akerboom op 181.000 euro per jaar.

Wat verdient hoofd landelijke recherche?

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Hoofdinspecteur Dit varieert tussen de €3019 en €4853 bruto per maand.