Inhoudsopgave:

  1. Wat kost CNG tanken?
  2. Wat is een CNG auto?
  3. Hoeveel liter is 1 kilo CNG?
  4. Is CNG voordelig?
  5. Wat is het verschil tussen CNG en LNG?

Wat kost CNG tanken?

CNG tank je per kilo en kost slechts 1,10 euro/kg. LPG (autogas) is met een literprijs van ongeveer 0,70 euro nog goedkoper, maar door de hogere energiedichtheid haal je een kwart meer kilometers uit één kilo CNG.

Wat is een CNG auto?

LPG is een mengsel van gassen dat als restproduct ontstaat bij olieraffinage, terwijl CNG (Compressed Natural Gas) puur aardgas is dat onder druk is gebracht. De tankdruk voor CNG is met 200 bar veel groter, dan die van LPG 7,5 bar. Een auto geschikt voor LPG kan dus geen CNG tanken of andersom.

Hoeveel liter is 1 kilo CNG?

Om die reden wordt er bij CNG gerekend in kilogrammen. De hoeveelheid energie per kilogram is namelijk altijd hetzelfde. Eén kilogram aardgas komt ongeveer overeen met 1,25 m3 (kubieke meter).

Is CNG voordelig?

CNG is 30 à 40 procent goedkoper dan diesel of benzine en veel milieuvriendelijker dan de klassieke fossiele brandstoffen. CNG stoot 90 procent minder NOx, 77 procent minder fijnstof en 7 tot 16 procent minder CO2 uit dan een diesel of benzine.

Wat is het verschil tussen CNG en LNG?

Wat is het verschil tussen LNG en CNG? CNG staat voor Compressed Natural Gas, ofwel aardgas onder druk. ... CNG gemaakt uit LNG bevat ongeveer 95% methaan. Hierdoor kan op CNG gemaakt uit LNG meer dan 15-20% meer kilometers worden gereden dan op CNG uit het aardgasnetwerk.