Inhoudsopgave:

 1. Wat is een warmtecentrale?
 2. Wat is het verschil tussen een gewone centrale en een warmtekrachtcentrale?
 3. Wat is een WKK?
 4. Wat is Pieklast?
 5. Waar wordt afvalwarmte voor gebruikt?
 6. Waarom liggen elektriciteitscentrales aan het water?
 7. Wat kost een WKK installatie?
 8. Wat is een Jaarbelastingduurkromme?
 9. Hoe werkt een warmtenet?
 10. Hoe wordt afvalwarmte afgevoerd?
 11. Kunnen windturbines draaien?
 12. Hoe werkt een WKK installatie?
 13. Hoeveel gas verbruikt een WKK?
 14. Wat is een bivalent systeem?

Wat is een warmtecentrale?

Een warmtekrachtcentrale (WKC) produceert warmte en elektriciteit. Warmtekrachtcentrale betekent letterlijk de koppeling van warmte en kracht. ... De warmte die vrijkomt bij de productie van deze elektriciteit wordt nuttig ingezet voor het verwarmen van gebouwen.

Wat is het verschil tussen een gewone centrale en een warmtekrachtcentrale?

Met een WKC kan een aanzienlijke besparing aan brandstof worden bereikt ten opzichte van conventionele opwekking van warmte en kracht. De figuur geeft de energiestromen weer van een chemisch bedrijf waar men vroeger warmte zelf opwekte en kracht (elektriciteit) inkocht.

Wat is een WKK?

Bij warmtekrachtkoppeling (afgekort wkk) wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd met behulp van een motor op één brandstof. Dat kan een fossiele brandstof (stookolie of aardgas) of hernieuwbare brandstof zijn (biogas of biomassa).

Wat is Pieklast?

Basis-, midden- en pieklast De elektriciteitsbehoefte varieert per etmaal. Zo is er 's nachts minder elektriciteit nodig dan overdag. De lage elektriciteitsbehoefte 's nachts wordt basislast genoemd. ... Van pieklast is sprake wanneer er overdag op werkdagen extra behoefte is aan elektriciteit.

Waar wordt afvalwarmte voor gebruikt?

Warmte-krachtkoppeling (kortweg WKK) of cogeneratie staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht (elektriciteit). ... De warmte die daarbij vrijkomt gaat niet verloren maar wordt lokaal nuttig gebruikt voor bijvoorbeeld productie van warm water, stoom of hete lucht.

Waarom liggen elektriciteitscentrales aan het water?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk zeer eenvoudig: omdat ze koelwater nodig hebben. Overigens zijn het niet alleen kerncentrales die nood hebben aan koelwater. ... Nadat dit water in de (kern)centrale gebruikt werd, wordt het terug naar de rivier gestuurd.

Wat kost een WKK installatie?

Een WKK-installatie kost ongeveer € 4.000,- (inclusief btw) per woning bij het voorzien van 45 woningen. De aanvangskosten zijn hoog en de aanleg is redelijk ingrijpend. Hoe snel een WKK-installatie is terugverdiend, hangt vooral af van de manier van financieren en exploiteren.

Wat is een Jaarbelastingduurkromme?

Belasting per uur gemeten over het jaar.

Hoe werkt een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. In huis heb je dan vloer- en/of wandverwarming, of radiatoren.

Hoe wordt afvalwarmte afgevoerd?

Stadsverwarming. De afvalwarmte van grote centrales wordt soms gebruikt voor stadsverwarming. In de zomer is er geen warmtevraag, dan wordt de warmte op de normale manier geloosd via koeltorens of directe lozing op het oppervlaktewater.

Kunnen windturbines draaien?

De meeste windmolens hebben drie rotorbladen en deze rotorbladen vangen de wind op. Het punt waar de bladen (wieken) bij elkaar komen, wordt de rotor genoemd. De wind zorgt ervoor dat de rotor in zijn geheel gaat draaien. De rotorbladen zijn tevens verstelbaar en kunnen aangepast worden op de sterkte van de wind.

Hoe werkt een WKK installatie?

Een WKK wordt aangedreven door een gasgestookte motor en wekt daarmee tegelijkertijd warmte en elektriciteit op. De brandstof voor deze motor is er in drie varianten: aardgas, biogas of stortgas. ... De motor drijft een generator aan, die elektriciteit produceert. Terwijl de motor en generator draaien, komt er warmte vrij.

Hoeveel gas verbruikt een WKK?

- een WKK op aardgas, met een elektrisch rendement van 35% en een thermisch rendement van 53%, zal 1000 kWh primaire energie verbruiken; - één van de beste elektrische centrales (STEG), met een rendement van 55% zal 636 kWh primaire energie verbruiken.

Wat is een bivalent systeem?

Bij een hybride of bivalent warmtepompsysteem wordt een warmtepomp naast een (bestaande) gasketel geïnstalleerd. De warmtepomp levert dan de basislast voor ruimteverwarming en soms warm tapwater, terwijl de gasketel bijspringt als de warmtevraag groot is of de warmtepomp onder ongunstige condities moet opereren.