Inhoudsopgave:

  1. Wat valt er onder vitale sectoren?
  2. Is de bouw vitaal?
  3. Wat zijn essentiele Jobs?
  4. Welke beroepen Lockdown?
  5. Wat is een noodzakelijk Overheidsproces?

Wat valt er onder vitale sectoren?

De AIVD brengt in het kader van Veiligheidsbevordering vooral dreigingen in beeld voor sectoren en processen die van vitaal belang zijn voor Nederland. Voorbeelden van vitale processen en sectoren zijn de energiesectoren, ICT/telecom, burgerluchtvaart en de financiële sector.

Is de bouw vitaal?

In de volksmond is dat het begrip 'vitale sectoren' gaan heten. Bouwend Nederland heeft ervoor gepleit om ook (beroepen uit) onze sector daarin onder te brengen. De overheid heeft de bestaande lijst met beroepen en processen echter niet willen uitbreiden met bepaalde sectoren.

Wat zijn essentiele Jobs?

De universiteiten en hogescholen; De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.

Welke beroepen Lockdown?

Vitale beroepen tijdens coronacrisis
  • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
  • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
  • Openbaar vervoer.

Wat is een noodzakelijk Overheidsproces?

Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.