Inhoudsopgave:

  1. Hoe lang kan je vuurwerk bewaren?
  2. Hoeveel vuurwerk mag je thuis bewaren?
  3. Kan je vuurwerk van vorig jaar nog gebruiken?
  4. Hoe kan je het beste vuurwerk bewaren?
  5. Wat te doen met vuurwerk van vorig jaar?
  6. Welk vuurwerk mag wel?

Hoe lang kan je vuurwerk bewaren?

Hoe lang kan ik vuurwerk bewaren? Op vuurwerk zit geen houdbaarheidsdatum. Wel is het belangrijk dat u vuurwerk droog bewaart. Het is toegestaan 25 kg in huis te bewaren.

Hoeveel vuurwerk mag je thuis bewaren?

3. Hoeveel vuurwerk mag je hebben? Particulieren mogen maximaal 25 kilo - legaal - vuurwerk in huis hebben. Buiten de verkoopdagen ook, maar dan op een veilige, niet voor het publiek toegankelijke plaats.

Kan je vuurwerk van vorig jaar nog gebruiken?

Categorie F1-vuurwerk wordt ook wel kindervuurwerk of fop-en-schertsvuurwerk genoemd. Hieronder vallen sterretjes, knalerwten, Bengaalse lucifers en kleine ijsfonteintjes. ... Dit vuurwerk is het hele jaar door verkrijgbaar en mag je ook het hele jaar door afsteken ( maar geen baldadigheid of vernielingen mee plegen).

Hoe kan je het beste vuurwerk bewaren?

Vuurwerk veilig bewaren Het thuis bewaren van vuurwerk mag als het niet meer dan 25 kilo is. Dat geldt volgens de politie alleen voor vuurwerk van de 2e categorie. Dat is klein vuurwerk, zoals rotjes. Bij voorkeur wordt vuurwerk bewaard op een koele, droge plek in een berging, garage of schuur.

Wat te doen met vuurwerk van vorig jaar?

Een erkend bedrijf neemt het vuurwerk in en zal het vervolgens afvoeren. De inleverdag is bedoeld voor particulieren, niet voor professionals. Daarbij gaat het uitsluitend om consumentenvuurwerk tot en met categorie F3. Dat is al het vuurwerk dat vorig jaar legaal kon worden gekocht.

Welk vuurwerk mag wel?

Het antwoord op deze vraag is dat fop- en schertsvuurwerk wel mag worden afgestoken. Dit is al het vuurwerk dat onder categorie F1 (vanaf twaalf jaar oud) valt. Zie hier welk vuurwerk dit betreft: Sterretjes.