Inhoudsopgave:

  1. Wat is wijzigingen?
  2. Hoe schrijf je wijzigingen?
  3. Wat is een wijzigingsprocedure?
  4. Wat is gewijzigd?
  5. Is gewijzigd in of naar?
  6. Wat is een verzoek tot wijziging?
  7. Wat is een VTW bouw?
  8. Hoe kan een bestemmingsplan gewijzigd worden?
  9. Is wijzigen een werkwoord?

Wat is wijzigingen?

Wordt gebruikt voor het veranderen van een bijzonder kenmerk van iets, zoals de omvang, de afmetingen, de loop, de inrichting of de helling, zonder dat het in iets anders veranderd. Gebruik `wijzigingen` voor de aanpassingen zelf.

Hoe schrijf je wijzigingen?

de wijziging
Uitspraak:[ˈwɛizəxɪŋ]
Verbuigingen:wijziging|en (meerv.)

Wat is een wijzigingsprocedure?

Een wijzigingsverzoek bevat details van de voorgestelde wijziging, en kan op papier worden geregistreerd of elektronisch.

Wat is gewijzigd?

Als overgankelijk werkwoord (met lijdend voorwerp) betekent het 'anders maken', 'aanpassen'. Het kan dan ook in de lijdende vorm gebruikt worden: iets wordt / is gewijzigd.

Is gewijzigd in of naar?

Welnu, in 'er is iets gewijzigd' is sprake van een lijdende vorm. Een werkwoord met een lijdend voorwerp (bijvoorbeeld 'iets wijzigen') kun je gebruiken in de constructie 'iets wordt gewijzigd', en de voltooide tijd daarvan is 'iets is gewijzigd'.

Wat is een verzoek tot wijziging?

Vaststelling of wijziging van een geluidproductieplafond geschiedt ambtshalve of op verzoek. Bij een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond moet de aanvrager een akoestisch onderzoek uitvoeren. ...

Wat is een VTW bouw?

De noodzaak tot kostenbeheersing stopt niet na het sluiten van de overeenkomst met een aannemer, integendeel. Ook bieden wij aannemers ondersteuning bij het opstellen van meer- en minderwerk (MMW) of voorstellen tot wijziging (VTW). ...

Hoe kan een bestemmingsplan gewijzigd worden?

Voor een wijziging in het bestemmingsplan moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Houdt u er rekening mee dat dit een vrij moeilijke en dure procedure kan zijn. Alleen de aanvraag kost op dit moment in de meeste gemeenten tussen de 10.000 en de 12.000 euro.

Is wijzigen een werkwoord?

Als overgankelijk werkwoord (met lijdend voorwerp) betekent het 'anders maken', 'aanpassen'. ... Tegenwoordig wordt wijzigen ook zonder lijdend voorwerp of zonder wederkerend voornaamwoord gebruikt. Wijzigen betekent dan 'veranderen, (door iets) anders worden'.