Inhoudsopgave:

  1. Wat is de functie van een blusdeken?
  2. Welke brandblusser is het beste voor in huis?
  3. Wat is het aandachtspunt bij het gebruik van een blusdeken?
  4. Waarom branddeken?
  5. Wat is een belangrijk aandachtspunt bij het gebruik van een blusdeken?
  6. Wat mag met water geblust worden?
  7. Hoe lang blijft een blusdeken goed?

Wat is de functie van een blusdeken?

Blusdekens hebben als doel de zuurstoftoevoer bij een brand te stoppen. Door het bedekken van de brandhaard met een blusdeken kan er geen zuurstof meer bij de brand komen en dooft de brand.

Welke brandblusser is het beste voor in huis?

Een schuimblusser of sproeischuimblussers kan je inzetten om bijna iedere brand in huis te blussen. Het mengsel van waterschuim zorgt voor een nevel van kleine druppels, die elektriciteit niet geleidt. Het is dus een ideale brandblusser voor in huis thuis om apparatuur die onder spanning staat mee te blussen.

Wat is het aandachtspunt bij het gebruik van een blusdeken?

Houd de blusdeken altijd opengeslagen tussen jezelf en de brand in. Op deze manier beschermt de deken je tegen vlammen wanneer je de brand benaderd. Houd de deken op ooghoogte zodat je optimaal beschermd bent. Is de blusdeken te kort, maak jezelf dan klein wanneer je de brand benaderd.

Waarom branddeken?

Een blusdeken of branddeken is een deken die over een vuur is heen te leggen om het in een vroeg stadium te doven. ... Doordat de deken de zuurstof ontneemt van de vuurhaard dooft het vuur. Het blusmiddel is geschikt voor personen die in brand staan, maar niet voor vloeistof of oliebranden zoals de vlam-in-de-pan.

Wat is een belangrijk aandachtspunt bij het gebruik van een blusdeken?

Houd de blusdeken altijd opengeslagen tussen jezelf en de brand in. Op deze manier beschermt de deken je tegen vlammen wanneer je de brand benaderd. Houd de deken op ooghoogte zodat je optimaal beschermd bent. Is de blusdeken te kort, maak jezelf dan klein wanneer je de brand benaderd.

Wat mag met water geblust worden?

Het blusmiddel wat uit de brandslanghaspel komt is water, gewoon leidingwater. Met dit blusmiddel kan alleen de brandklasse A geblust worden. Komt water in aanraking met een brandbare vloeistof kan dit resulteren in een geweldige steekvlam (vlam in de pan) of dat de vloeistof op het water gaat drijven.

Hoe lang blijft een blusdeken goed?

In principe geen houdbaarheidsdatum Blusdekens zijn niet voorzien van een maximale houdbaarheidsdatum. Dit betekent in de basis dat je een blusdeken zo lang als je wilt kunt bewaren voor gebruik.