Inhoudsopgave:

  1. Wat kan je met placenta?
  2. Wat gebeurt er met placenta in ziekenhuis?
  3. Wat gebeurt er met de moederkoek?
  4. Wat kun je doen met de navelstreng?
  5. Wat als de placenta niet komt?
  6. Hoe snel moet de placenta geboren worden?
  7. Wat kan bijdragen aan het vlot geboren worden van de placenta?
  8. Doet de geboorte van je placenta pijn?

Wat kan je met placenta?

De placenta is een soort uitwisselingsplatform tussen moeder en baby. Ze vervult verschillende functies: Ze zorgt ervoor dat de baby water, voedingsstoffen en zuurstof kan halen uit het moederbloed, elementen die hij nodig heeft voor zijn ontwikkeling.

Wat gebeurt er met placenta in ziekenhuis?

In de westerse wereld wordt er meestal voor gekozen om de placenta na de geboorte weg te gooien. Bij een ziekenhuisbevalling zal de placenta dan meegaan met het medisch afval. Als je thuis bevalt zal de verloskundige of kraamverzorgster zorg dragen voor het weggooien ervan.

Wat gebeurt er met de moederkoek?

De placenta vormt een scheiding tussen de bloedsomloop van de moeder en de bloedsomloop van het embryo. Voedingsstoffen gaan van de moeder naar het embryo door middel van de placenta. Afvalstoffen gaan dezelfde weg terug. Ook worden hormonen en antistoffen middels de placenta uitgewisseld.

Wat kun je doen met de navelstreng?

Tijdens je zwangerschap is de navelstreng de verbinding tussen je baby en de placenta. Zo krijgt je baby via de navelstreng voedingsstoffen en zuurstof. Na de geboorte is de navelstreng niet meer nodig en wordt de navelstreng afgeklemd en doorgeknipt.

Wat als de placenta niet komt?

In principe moet de placenta binnen een uur na geboren worden. Een enkele keer lukt het echter niet om de placenta geboren te laten worden. De verloskundige heeft dan al van alles geprobeerd, van het meedrukken op je buik, tot het geven van medicijnen om de placenta los te krijgen, echter allemaal zonder resultaat.

Hoe snel moet de placenta geboren worden?

Gemiddeld wordt de placenta (moederkoek) binnen 15 minuten geboren. Meestal krijg je een flinke nawee en moet je nog één keer persen en dan voel je de placenta komen.

Wat kan bijdragen aan het vlot geboren worden van de placenta?

Als de verloskundige vindt dat het te lang duurt voordat de placenta geboren wordt, of als je veel bloed verliest, kan het zijn dat je een prikje krijgt met oxytocine, wat ervoor zorgt dat je flinke naweeën krijgt.

Doet de geboorte van je placenta pijn?

Meestal komen dan de placenta, de navelstreng en de vliezen naar buiten. Dat is een beetje een raar gevoel maar doet niet echt pijn. De baarmoeder trekt samen en voelt als een harde bal onder de navel. Komt de placenta niet binnen een uur naar buiten, dan moet deze onder narcose verwijderd worden in het ziekenhuis.