Inhoudsopgave:

 1. Waar zijn stiltegebieden in Nederland?
 2. Wat mag wel en niet in een stiltegebied?
 3. Waar moet je stil zijn?
 4. Waarom stiltegebied?
 5. Waar vind je stiltegebieden?
 6. Waar vind ik stilte?
 7. Waar mag je niet stil staan?
 8. Hoeveel decibel is stilte?
 9. Waar mag je niet stilstaan motor?

Waar zijn stiltegebieden in Nederland?

Circa 650 duizend hectare van Nederland is aangewezen als stiltegebied. Ruim de helft hiervan ligt in de Waddenzee en de Zeeuwse wateren. Een stiltegebied is een gebied dat zo stil mogelijk gehouden wordt.

Wat mag wel en niet in een stiltegebied?

Wat wel en wat niet kan in een stiltegebied Rustig recreëren, wandelen en fietsen zijn toegestaan. De natuurlijke geluiden in een stiltegebied mogen daarbij niet verstoord worden. Het gebruik van radio's, sirenes, modelvliegtuigen, vuurwerk en andere apparaten die lawaai kunnen produceren, is daarom niet toegestaan.

Waar moet je stil zijn?

Stilstaan is zowel toegestaan aan de rechterzijde als aan de linkerzijde van de rijbaan. In verband met de veiligheid geniet het de voorkeur om aan de rechterzijde stil te staan. Stilstaan en parkeren mag je in principe overal waar het niet verboden is.

Waarom stiltegebied?

Stiltegebieden zijn van belang voor de rustzoekende recreant en de flora en fauna in de natuur. Activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn niet meer mogelijk in het gebied dat als stiltegebied is aangewezen. Gebiedseigen geluiden, zoals die van de landbouw, zijn hiervan uitgesloten.

Waar vind je stiltegebieden?

Stil is het nooit in Vlaanderen. Toch zijn er plekjes die hun best doen beschavingsgeluiden op de achtergrond te duwen. De Kalkense Meersen vlakbij Laarne en Schellebelle is er een van. De Kalkense Meersen zijn aangeduid als potentieel stiltegebied.

Waar vind ik stilte?

Waar vind ik rust en stilte?
 1. In een bibliotheek vind je meestal een leeszaal waar het lekker rustig is.
 2. Je kan ook de natuur in je buurt opzoeken: een park, een klimboom, een volkstuintje … ...
 3. Verspreid in Vlaanderen vind je stiltegebieden met een heus kwaliteitslabel. ...
 4. Wist je dat je ook in de stad stilteplekken vindt?

Waar mag je niet stil staan?

Waar mag je stilstaan met de auto en waar niet?
 • Op een kruising.
 • Op de rijbaan naast een fietsstrook of busstrook.
 • In een zone van vijf meter voor en na een oversteekplaats.
 • In een zone van vijf meter voor en na een bocht.
 • Bij een bushalte (passagiers laten in- of uitstappen mag hier wel, zolang het de bus niet hindert)

Hoeveel decibel is stilte?

De gehoorgrens ligt bij 0 dB, een geluidsniveau waarbij de meeste mensen al niks meer horen. De dBA corrigeert deze maat voor de gevoeligheid van het oor voor diverse frequenties. In de dode kamer is het achtergrondgeluid gereduceerd tot min 9,4 dBA.

Waar mag je niet stilstaan motor?

Er zijn nog enkele situaties waar het niet is toegestaan om te parkeren/stilstaan:
 • Kruispunten: binnen 5 meter van een hoek van de straat/kruispunt, mag je niet parkeren. ...
 • In een tunnel. ...
 • Bij een bushalte en 12 meter voor of na een bushalte. ...
 • Inrit/uitrit: je mag niet voor een inrit of uitrit parkeren;