Inhoudsopgave:

  1. Heb ik recht op deeltijd WW?
  2. Hoe vraag ik werktijdverkorting aan?
  3. Wat houdt deeltijd WW in voor werknemer?
  4. Wat houd werktijdverkorting in?
  5. Wat is WTV?

Heb ik recht op deeltijd WW?

Werknemer kan volledig loon eisen. De deeltijd-WW-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om de werktijd van werknemers met maximaal 50% te bekorten voor een periode van maximaal 65 weken. Voor het gedeelte dat de werktijd bekort wordt, kunnen de werknemers aanspraak maken op een WW-uitkering.

Hoe vraag ik werktijdverkorting aan?

Als je bedrijf getroffen wordt door een bijzonder situatie en je minder werk hebt voor je personeel, kunnen de betreffende werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. Hiervoor vraag je bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om een vergunning voor werktijdverkorting.

Wat houdt deeltijd WW in voor werknemer?

Deeltijd-WW is een tijdelijke maatregel die de minister van SZW kan nemen in tijden van crisis. Bij deeltijd-WW blijf je volledig in dienst bij je werkgever, terwijl je werk tot maximaal de helft van het aantal uren wordt teruggebracht. Voor de niet-gewerkte uren krijg je een uitkering (WW).

Wat houd werktijdverkorting in?

Werktijdverkorting is een regeling waardoor een werkgever bij de overheid een vergunning kan aanvragen om de werktijd van het personeel in te korten, omdat de werkgever door bijzondere omstandigheden minder werk voor zijn personeel heeft. Het coronavirus is een voorbeeld van een dergelijke omstandigheid.

Wat is WTV?

Werktijdverkorting (WTV) betekent dat een aantal mensen binnen het bedrijf minder uren gaat werken.