Inhoudsopgave:

  1. Hebben duiven een goed geheugen?
  2. Wat denken duiven?
  3. Kan een duif horen?
  4. Hoe vindt een duif haar weg?
  5. Hoe lang is het geheugen van een duif?
  6. Heeft een duif gevoel?
  7. Hoe lang moet een duif wennen?
  8. Hoe zie je geslacht duif?
  9. Hoe kun je zien of een duif een mannetje of een vrouwtje is?
  10. Hoe vinden Postduiven de weg terug?

Hebben duiven een goed geheugen?

U zou het misschien niet zeggen als ze u weer eens voor de voeten lopen, maar duiven zijn zeer intelligent. De vogels hebben aan menig wetenschappelijk onderzoek deelgenomen en verrasten vriend en vijand. Onder meer door te laten zien dat ze een fabelachtig geheugen hebben.

Wat denken duiven?

Uit onderzoek is gebleken dat duiven 725 verschillende visuele patronen kunnen onthouden. Ze kunnen zelfs een Monet van een Picasso onderscheiden, ook al hebben ze de betreffende schilderijen nog nooit gezien. Ze vatten dus het conceptuele verschil tussen impressionisme en kubisme.

Kan een duif horen?

Duiven horen al geluid vanaf 0,5 hertz. Mede daardoor hebben duiven een uitstekende navigatie. Ook horen ze op grote afstand stormen en aardbevingen.

Hoe vindt een duif haar weg?

Duiven vinden hun weg steeds weer terug door gebruik te maken van verschillende 'navigatiemethoden'. Duiven bepalen hun richting door de stand van de zon. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat duiven gebruik maken van het magnetisch veld rond de aarde.

Hoe lang is het geheugen van een duif?

Ook hebben postduiven een goed geheugen dat goed van pas komt voor het laatste stuk van de reis. Soms is dat wel 100 kilometer. Postduiven vliegen het laatste stuk verder op het zicht en herkenningspunten. Ze letten daarbij zelfs op spoorlijnen en snelwegen!

Heeft een duif gevoel?

Duiven hebben gezelschap nodig om zich goed te voelen. Hou ze bij voorkeur in een koppel (man-vrouw combinatie) of in groep in een grote volière. Bij sommige soorten kan je ook meerdere vrouwtjes samen houden, maar meerdere mannetjes kunnen tijdens het broedseizoen onverdraagzaam zijn naar elkaar toe.

Hoe lang moet een duif wennen?

We laten zelf sierduiven meestal drie weken in hun hok zitten. Dan is er wel een hele kleine uitvlucht buiten, maar dat is niet veel. Na die drie weken mogen ze gewoon rondvliegen en zelf weten wanneer ze naar binnen en naar buiten gaan.

Hoe zie je geslacht duif?

Duiven hebben een bobbeltje op hun snavel. Dat heet een neusdop. Hoe ouder de duif is, hoe groter de neusdop. Een mannetjesduif heet een doffer en een vrouwtje heet duivin.

Hoe kun je zien of een duif een mannetje of een vrouwtje is?

Het verschil tussen een doffer en een duivin is moeilijk te zien,zeker als ze nog jong zijn. Op latere leeftijd kan je het vaak aan hun gedrag zien. Een doffer is wat groter dan een duivin.De doffers zijn ook beweeglijker.Je kan het ook aan het koeren horen,bij het mannetje is dit duidelijker en ook vaker.

Hoe vinden Postduiven de weg terug?

Postduiven dienen te worden getraind om hun hok terug te vinden. Op jonge leeftijd moeten ze de omgeving van het hok in zich opnemen. Dit wordt veelal gedaan met een 'spoetnik': een getraliede uitkijkpost. Daarna wennen de dieren aan steeds grotere afstanden.