Inhoudsopgave:

 1. Waarom ministeriële verantwoordelijkheid?
 2. Welke minister heeft geen departement?
 3. Welke verantwoordelijkheden heeft de minister?
 4. Wie controleert het werk van de ministers?
 5. Hoe is de ministeriële verantwoordelijkheid ontstaan?
 6. Wie roept een minister ter verantwoording?
 7. Hoe heet de minister van rechtsbescherming?
 8. Welke rol en verantwoordelijkheid hebben ministers en staatssecretarissen?
 9. Is de vertrouwensregel bindend?
 10. Wat kan een Tweede Kamerlid doen om een minister te controleren?
 11. Hoe werkt een demissionair kabinet?

Waarom ministeriële verantwoordelijkheid?

De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. De Koning, die tevens deel uitmaakt van de regering, is dat niet.

Welke minister heeft geen departement?

In Nederland is een minister zonder portefeuille verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft niet de leiding over een departement. Ministers zonder portefeuille hebben, anders dan staatssecretarissen, zitting in de Nederlandse ministerraad en kunnen dus ook meestemmen over alle beslissingen.

Welke verantwoordelijkheden heeft de minister?

Een minister is politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, of voor een combinatie van beleidsterreinen. Alle ministers gezamenlijk zijn verantwoordelijk voor het algemene regeringsbeleid, dat in de ministerraad wordt besproken.

Wie controleert het werk van de ministers?

De Koning en de ministers vormen samen de regering. Het parlement (de Staten-Generaal) controleert de regering. Ministers leggen in het parlement verantwoording af over hun beleid.

Hoe is de ministeriële verantwoordelijkheid ontstaan?

De oorsprong van de ministeriële verantwoordelijkheid is te vinden in de Grondwet van 1848. De Nederlandse grondwetswijziging in 1848 leidde tot het ontstaan van de hedendaagse parlementaire democratie. Voor die tijd was een minister een dienaar van de Koning zonder bevoegdheid of verantwoordelijkheid.

Wie roept een minister ter verantwoording?

De Tweede Kamer houdt zich verder vooral bezig met de dagelijkse politiek, roept ministers ter verantwoording, doet uitspraken over nieuw beleid en behandelt wetsvoorstellen gedetailleerd.

Hoe heet de minister van rechtsbescherming?

Franc WeerwindMinister voor Rechtsbescherming Partij: D66.

Welke rol en verantwoordelijkheid hebben ministers en staatssecretarissen?

Een staatssecretaris treedt in de gevallen waarin de minister het nodig acht en met inachtneming van diens aanwijzingen, in zijn plaats als minister op. De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister.

Is de vertrouwensregel bindend?

De vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moet aftreden als zij niet langer het vertrouwen genieten van het parlement (lees: de Tweede Kamer). De vertrouwensregel zegt dus niet dat bewindspersonen per se moeten aftreden als ze een fout hebben gemaakt.

Wat kan een Tweede Kamerlid doen om een minister te controleren?

Een belangrijke taak van de Tweede Kamer is het beoordelen van besluiten van het kabinet (en van individuele bewindspersonen). Bij die controlerende taak wordt gebruikgemaakt van het recht op inlichtingen, een recht dat ieder individueel Tweede Kamerlid heeft en dat is vastgelegd in de Grondwet.

Hoe werkt een demissionair kabinet?

Een minister als individueel lid, of een regering als collectiviteit is demissionair indien deze niet langer het vertrouwen geniet van een meerderheid van de wetgevende macht en als gevolg hiervan haar ontslag heeft ingediend.