Inhoudsopgave:

 1. Welke sociaal psychologische processen zijn er?
 2. Wat zijn de uitgangspunten van de biologische psychologie?
 3. Wat is het humanistisch perspectief?
 4. Wat is het doel van humanistische psychologie?
 5. Welke vormen van psychologie zijn er?
 6. Wat zijn sociaal psychologische aspecten?
 7. Wat is de betekenis van humanisme?
 8. Waarom wordt de humanistische psychologie ook wel de derde weg psychologie genoemd?

Welke sociaal psychologische processen zijn er?

Sociale processen zijn de manieren waarop onze gedachten, gedragingen en gevoelens beïnvloed worden door de mensen om ons heen, de groepen waartoe we behoren, onze persoonlijke relaties, de opvoeding en cultuur van onze ouders, en de (sociale) druk die we ervaren van anderen.

Wat zijn de uitgangspunten van de biologische psychologie?

De biologische psychologie is de wetenschappelijke bestudering van de biologische basis van het gedrag en de psychische processen denken, voelen enbewustzijn van mensen.

Wat is het humanistisch perspectief?

Het Humanistisch perspectief legt de nadruk op de positieve kant van onze natuur: onze mogelijkheden, groei en potentie. Mensen zijn volgens het humanistische perspectief geen speelbal van prikkels in de omgeving.

Wat is het doel van humanistische psychologie?

Humanistische psychologie houdt zich vooral bezig met ontwikkelingsleer, psychotherapie en trainingen van gezonde en geesteszieke cliënten. Het is onjuist humanisme en humanistische psychologie op een lijn te stellen.

Welke vormen van psychologie zijn er?

Er zijn zeven verschillende mogelijkheden:
 • Arbeids- en Organisatiepsychologie.
 • Klinische Psychologie.
 • Psychologische Methodeleer.
 • Brein en Cognitie.
 • Sociale Psychologie.
 • Klinische Ontwikkelingspsychologie.
 • Klinische Neuropsychologie.

Wat zijn sociaal psychologische aspecten?

Sociale psychologie is de studie naar de manier waarop gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen beïnvloed worden door de (fysieke of niet-fysieke) aanwezigheid van andere mensen, de sociale situatie. Sociale invloed ligt ten grondslag aan de sociale psychologie.

Wat is de betekenis van humanisme?

Het humanisme is een levensbeschouwing die uitgaat van de waardigheid van mensen en haar inspiratie vindt in menselijke vermogens. Humanisten gaan ervan uit dat mensen zelf zin en vorm aan hun leven geven. Zij willen de vrijheid hebben om op een manier te leven waar je zelf achterstaat.

Waarom wordt de humanistische psychologie ook wel de derde weg psychologie genoemd?

Het goede leven is een proces, niet een staat van zijn. Het is een richting, niet een doel. Halverwege de 20e eeuw zoekt de humanistische psychologieook wel de 'psychologie van de derde weg' – naar een alternatief voor de dieptepsychologie (in het bijzonder de psychoanalyse) en het 'behaviorisme'.