Inhoudsopgave:

 1. Hoe moet je een cirkeldiagram maken?
 2. Hoe heet een punt van een cirkeldiagram?
 3. Hoe cirkel van Cirkel Excel?
 4. Hoe maak je van procent een graden?
 5. Hoe heten de gekleurde delen van een cirkeldiagram?
 6. Hoe heten de onderdelen van een cirkeldiagram?
 7. Welke soorten Lijndiagrammen zijn er?

Hoe moet je een cirkeldiagram maken?

Word
 1. Klik op Invoegen > Grafiek. ...
 2. Klik op Cirkel en dubbelklik vervolgens op het gewenste cirkeldiagram.
 3. Vervang in het werkblad dat wordt weergegeven, de tijdelijke aanduiding voor gegevens door uw eigen gegevens. ...
 4. Wanneer u klaar bent, sluit u het werkblad.

Hoe heet een punt van een cirkeldiagram?

In een cirkeldiagram worden de uitkomsten van een variabele weergegeven door de sectoren van een cirkel ('taartpunten'). De oppervlakte van een sector is evenredig met de frequentie van de betreffende uitkomst.

Hoe cirkel van Cirkel Excel?

Cirkel-van-cirkel- en staaf-van-cirkeldiagrammen maken het gemakkelijker om kleine segmenten van een cirkeldiagram te zien....Volg de volgende stappen om het zelf te doen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het diagram en klik op Ander type grafiekreeks.
 2. Klik op Cirkel en vervolgens op Cirkel-van-cirkel of Staaf-van-cirkel.

Hoe maak je van procent een graden?

0:453:49Suggested clip 49 secondsCirkeldiagram - YouTubeYouTube

Hoe heten de gekleurde delen van een cirkeldiagram?

Een cirkeldiagram is een schematische weergave van gegevens in een cirkel. Hieronder zie je een voorbeeld. De verschillende delen noem je sectoren. Zo is de sector 'lopend' lichtblauw.

Hoe heten de onderdelen van een cirkeldiagram?

Een cirkeldiagram geeft op een overzichtelijke manier aan hoe de aantallen zich verhouden. De cirkel wordt daarvoor in verschillende delen opgedeeld. Deze delen worden cirkelsectoren genoemd. Daarin worden de aantallen of percentages vermeld.

Welke soorten Lijndiagrammen zijn er?

Soorten lijndiagrammen
 • Lineair (rechte lijn)
 • Niet-lineair (geen rechte lijn) Dode zone. Hysterese. Verzadiging. Kromme karakteristiek. Exponentieel. Logaritmisch.