Inhoudsopgave:

  1. Heeft een foton massa?
  2. Wat is Fotonengordel?
  3. Wat is Schumann energie?
  4. Wat is een bioresonantie?
  5. Hoe werkt biofotonen therapie?

Heeft een foton massa?

Fotonen (Oudgrieks: φῶς, phōs, licht) zijn elementaire deeltjes uit het standaardmodel van de deeltjesfysica. Ze hebben geen rustmassa en bewegen zich in vacuüm met de lichtsnelheid voort. Licht, evenals alle andere elektromagnetische straling, bestaat uit fotonen.

Wat is Fotonengordel?

Fotonengordelenergie heeft dezelfde eigenschappen als nulpuntsenergie en bevat dus eveneens het volledige potentieel van ons universum. Het brengt ordening aan op alle niveaus van ons zijn, t.w. lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Er kan nooit een teveel ontstaan en het kan nooit verkeerd gebruikt worden.

Wat is Schumann energie?

Het is een trilling van een elektromagnetisch veld en wordt ook wel de Schumann resonantie genoemd, oftewel de hartfrequentie van moeder Aarde. Oude volkeren kenden deze verbinding met de energie van de aarde al. Niet alleen om gezond en vitaal te blijven, maar ook om ons zelf herstellend vermogen te vergroten.

Wat is een bioresonantie?

Bioresonantie is een behandelmethode, die stelt dat elk orgaan een specifieke frequentie (trilling) van elektro-magnetische aard heeft. Bij ziekte, klachten of onbalans in het lichaam kan die frequentie verstoord zijn. Elk mens heeft een bio-energetisch veld in en om het lichaam.

Hoe werkt biofotonen therapie?

Biofotonen therapie richt zich op de oorzaak van de gemeten verstoringen en neutraliseert die. Hierdoor wordt het effect van de verstoringen in het lichaam weggenomen en wordt het lichaam de kans gegeven zichzelf te herstellen.