Inhoudsopgave:

  1. Wat is de geschiedenis van de Taliban?
  2. Wat is het probleem in Afghanistan?
  3. Welke terreurgroep greep de macht in Afghanistan?
  4. Wat is het motief van de Taliban?
  5. Hoe is de oorlog in Afghanistan ontstaan?
  6. Wat wil Taliban in Afghanistan?
  7. Wat mogen vrouwen niet van de Taliban?
  8. Hoe kan Taliban zo snel?

Wat is de geschiedenis van de Taliban?

De taliban hebben hun wortels in de madrassa's van Pakistan. Sinds de invasie door de Sovjet-Unie in 1979 was Afghanistan een complex strijdtoneel van diverse partijen. Het verzet tegen de Sovjets werd aanvankelijk met geld en wapens door de Verenigde Staten gesteund.

Wat is het probleem in Afghanistan?

In Afghanistan wisselen oorlogen en conflicten elkaar al decennialang af. In grote delen van het land wordt gevochten. In het land vindt een humanitaire crisis plaats. Naast een dreigend voedseltekort voor 23 miljoen mensen, heeft Afghanistan ook te maken met aanhoudende ernstige droogte en corona.

Welke terreurgroep greep de macht in Afghanistan?

Taliban hopen bij eerste gesprek met VS na machtsgreep op humanitaire hulp. De Taliban leggen bij de eerste gesprekken met de Verenigde Staten sinds de terreurgroep in augustus de macht greep in Afghanistan de focus op humanitaire hulp aan het land, meldt Al Jazeera zaterdag.

Wat is het motief van de Taliban?

De Taliban streefden naar vrede en veiligheid in de Pashtun-gebieden tussen Pakistan en Afghanistan en wilden hun strenge versie van de sharia afdwingen als ze eenmaal aan de macht waren.

Hoe is de oorlog in Afghanistan ontstaan?

De oorlog in Afghanistan begon in 2001 en eindigde bijna 20 jaar later, in 2021. De oorlog in Afghanistan was een direct gevolg van de aanslagen van 11 september op meerdere doelen in de Verenigde Staten. Het was de langste oorlog waaraan de Verenigde Staten heeft deelgenomen.

Wat wil Taliban in Afghanistan?

Wat buiten kijf staat, is dat de Taliban Afghanistan willen regeren op basis van de sharia, de streng islamitische wet. Commandant Waheedullah Hashimi zei tegen persbureau Reuters dat Afghanistan zal worden geregeerd volgens hun versie van de sharia en dus niet volgens democratische beginselen.

Wat mogen vrouwen niet van de Taliban?

Na ruim vier maanden taliban-bewind zijn duizenden Afghaanse meisjes en vrouwen uitgesloten van middelbare scholen en universiteiten. Is sporten verboden omdat het 'niet gepast en niet noodzakelijk' zou zijn. Houden carrières op te bestaan omdat vrouwen 'voor hun eigen veiligheid' thuis moeten blijven.

Hoe kan Taliban zo snel?

De Taliban kunnen vooralsnog profiteren van hun successen, en in kracht groeien door de overname van gebieden, materieel en wapens. Deze razende opmars heeft ook zijn weerslag op het moreel van lokale troepen, die het nu vrijwel zonder buitenlandse hulp moeten stellen.