Inhoudsopgave:

 1. Wat voor soort wetenschap is psychologie?
 2. Wat is psychologische wetenschap?
 3. Wat is een wetenschappelijk psycholoog?
 4. Wat zijn de zes belangrijkste perspectieven van de psychologie?
 5. Waar richt de psychologische wetenschap zich op?
 6. Wat is psychologie?
 7. Wat doet een onderzoeker psychologie?
 8. Wat zijn psychologische perspectieven?
 9. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van de zeven belangrijkste perspectieven om menselijk gedrag te verklaren?
 10. Welke perspectieven zijn er binnen de psychologie?
 11. Wat is een Pijnpsycholoog?

Wat voor soort wetenschap is psychologie?

De interactie tussen genen, brein, en cultuur bepalen op een voorspelbare manier ons gedrag, van taal tot opvoeding en van liefde tot leiderschap. Met dit uitgangspunt kan de psychologie, als zelfstandige wetenschap, de schakel vormen tussen de biologie en de sociale wetenschappen.

Wat is psychologische wetenschap?

De wetenschap van de psychologie is het doen van onderzoek naar de geest (mind), de hersenen en gedrag. Geest staat voor mentale activiteit, zoals gedachten, gevoelens en waarnemingen.

Wat is een wetenschappelijk psycholoog?

Wetenschapspsychologie of de "psychologie van de wetenschap" is de studie vanuit de psychologie naar de wetenschap en gerelateerde zaken. Studie naar menselijke kennis wordt vooral verricht door de cognitieve psychologie.

Wat zijn de zes belangrijkste perspectieven van de psychologie?

Terms in this set (6)
 • Het Biologisch perspectief. Zoekt de oorzaken van het gedrag in lichamelijke processen als hersenfunctie en genetica. ...
 • Het cognitieve perspectief. ...
 • Het behavioristische perspectief. ...
 • Het Whole-person perspectief. ...
 • Het ontwikkelingsperspectief. ...
 • Het socioculturele perspectief.

Waar richt de psychologische wetenschap zich op?

Wetenschapspsychologie of de "psychologie van de wetenschap" is de studie vanuit de psychologie naar de wetenschap en gerelateerde zaken. Studie naar menselijke kennis wordt vooral verricht door de cognitieve psychologie.

Wat is psychologie?

Psychologie – een samenstelling uit de Griekse woorden ψυχή (psychè), ziel en λόγος (logos) woord, gedachte, rede – of zielkunde is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen.

Wat doet een onderzoeker psychologie?

Psychologisch onderzoeku kunt hiervoor terecht bij Psychiatrie en Medische Psychologie. Bij een psychologisch onderzoek wordt op een geordende manier informatie verzameld via afname van psychologische testen, met als doel om een antwoord te geven op een specifieke vraag.

Wat zijn psychologische perspectieven?

Binnen de psychologie kent men 6 perspectieven. Je kunt deze niet los van elkaar zien. Geen psychologisch perspectief verklaart het menselijk gedrag het best. De 6 perspectieven samen helpen om een holistisch beeld te vormen van het menselijk gedrag.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van de zeven belangrijkste perspectieven om menselijk gedrag te verklaren?

Zoekt de oorzaken van het gedrag in lichamelijke processen als hersenfunctie en genetica. De nadruk ligt op mentale processen, zoals leren, geheugen, perceptie en denken als vormen van informatieverwerking.

Welke perspectieven zijn er binnen de psychologie?

Terms in this set (6)
 • Het Biologisch perspectief. Zoekt de oorzaken van het gedrag in lichamelijke processen als hersenfunctie en genetica. ...
 • Het cognitieve perspectief. ...
 • Het behavioristische perspectief. ...
 • Het Whole-person perspectief. ...
 • Het ontwikkelingsperspectief. ...
 • Het socioculturele perspectief.

Wat is een Pijnpsycholoog?

Deze begeleiding richt zich voornamelijk naar verbeteren van kwaliteit van leven door te werken aan acceptatie van de pijnklachten, kijken naar rust-activiteitpatroon, enz. .