Inhoudsopgave:

 1. Wat zijn primaire en secundaire Luchtverontreinigers?
 2. Wat is secundaire verontreiniging?
 3. Is fijnstof kankerverwekkend?
 4. Wat is fijnstof PM2,5?
 5. Wat is secundair fijnstof?
 6. Wat is een goede PM2,5 waarde?
 7. Wat zit er in fijnstof?
 8. Wat zijn de gevolgen van fijnstof op je gezondheid?
 9. Is fijnstof gevaarlijk?
 10. Wat is een goede PM2,5 waarde in huis?
 11. Wat is het verschil tussen no2 en fijn stof?
 12. Welke soorten fijnstof zijn er?
 13. Wat is een goede Tvoc waarde in huis?
 14. Is fijnstof slecht voor je?

Wat zijn primaire en secundaire Luchtverontreinigers?

Verontreinigende stoffen in de lucht worden ingedeeld in twee typen: primaire verontreinigende stoffen, die direct in de atmosfeer worden uitgestoten, en secundaire verontreinigende stoffen, die het resultaat zijn van chemische reacties tussen precursoren van verontreinigende stoffen of met de omgeving.

Wat is secundaire verontreiniging?

De secundaire verontreinigende stoffen worden in de atmosfeer gevormd als gevolg van een chemische reactie tussen verschillende primaire verontreinigende stoffen of bv met zonlicht (op die manier kan bemesting in agrarische gebieden leiden tot luchtverontreiniging in stedelijke gebieden).

Is fijnstof kankerverwekkend?

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie classificeert luchtvervuiling, en meer specifiek ook fijn stof, als kankerverwekkend. Langdurige blootstelling aan fijn stof verhoogt onder meer de kans op longkanker.

Wat is fijnstof PM2,5?

PM2,5 is fijnstof (particulate matter) waarbij de deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer doorsnee zijn. Deze zijn naar huidige inzichten schadelijker voor de gezondheid dan PM10 . In bijlage 2 van de Wm zijn plandrempels, richtwaarden, een blootstellingsconcentratieverplichting en grenswaarden opgenomen.

Wat is secundair fijnstof?

Secundair fijnstof ontstaat als moleculen van verzurende stoffen binden tot zouten. Denk dan aan stoffen als stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en ammoniak (NH3). Deze kunnen zich ook aan primaire deeltjes hechten.

Wat is een goede PM2,5 waarde?

Er is een wettelijke EU norm voor buitenlucht voor PM2,5: 25 µg/m³ (EC, 2008) = grenswaarde. Er is ook een indicatieve grenswaarde (te bereiken op 1 januari 2020 = 20 µg/m³) (beide jaargemiddelde blootstelling).

Wat zit er in fijnstof?

Het is een verzamelnaam van deeltjes van verschillende grootte, tot maximaal 10 micrometer (µm) doorsnede. Deeltjes bestaand uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak vormen het grootste deel, ook elementair koolstof en koolstofverbindingen dragen bij aan fijnstof.

Wat zijn de gevolgen van fijnstof op je gezondheid?

Blootstelling aan fijnstof kan ernstige gevolgen hebben: denk aan voortijdig overlijden, verergering van hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen.

Is fijnstof gevaarlijk?

Hoge concentraties fijnstof zijn gevaarlijk voor mensen met longziekten en hart- en vaatziekten. Ook jonge kinderen, bejaarden, mensen met suikerziekte en mensen die zich inspannen in de buitenlucht moeten voorzichtig zijn.

Wat is een goede PM2,5 waarde in huis?

Wettelijke grenswaarden Voor PM2,5 bedraagt de jaargemiddelde grenswaarde 25 µg/m3. In Nederland wordt daar al aan voldaan. Daarnaast zijn er normen voor (het terugbrengen van) de gemiddelde concentratie op stedelijke achtergrondlocaties (zie Compendium voor de Leefomgeving).

Wat is het verschil tussen no2 en fijn stof?

Verkeer is de belangrijkste bron van het gas NO2, en is het ook een belangrijke bron van ultrafijn stof (PM0,1) en roetdeeltjes. Fijn stof is een mengsel van verschillende soorten deeltjes met verschillende groottes.

Welke soorten fijnstof zijn er?

Soorten fijnstof en herkomst
 • PM10: een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. PM staat voor particulate matter.
 • PM2,5: een diameter kleiner dan 2,5 micrometer.
 • PM0,1: een diameter kleiner dan 0,1 micrometer (ultra-fijnstof).

Wat is een goede Tvoc waarde in huis?

Een TVOC meting detecteert niet alleen formaldehyde maar alle vluchtige organische stoffen (zoals Benzeen, Tolueen, Glycolen en Terpenen)....TVOC data tabel:
LuchtkwaliteitTVOC waarde
Zeer goed< 0,3 mg/m³
Goed0,3 – 1,0 mg/m³
Matig1,0 – 3,0 mg/m³
Slecht3,0 – 10,0 mg/m³

Is fijnstof slecht voor je?

Wat zijn de gevaren van fijnstof? Smog door fijnstof in de lucht kan volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten veroorzaken. Ook is het slecht voor hart en bloedvaten. De gezondheidsschade is groter als de concentratie fijnstof hoger is.