Inhoudsopgave:

 1. Wat is de vijf factoren theorie?
 2. Welke testen kun je gebruiken om persoonlijkheid te testen?
 3. Wat zijn The Big Five karaktertrekken?
 4. Hoe voorbereiden op persoonlijkheidstest?
 5. Waarom heet het de grote vijf?
 6. Hoe voorbereiden op persoonlijkheidstest politie?

Wat is de vijf factoren theorie?

Vijf persoonlijkheidskenmerken. De vijf persoonlijkheidskenmerken uit de Big Five persoonlijkheidstheorie zijn extraversie, vriendelijkheid, emotionele stabiliteit, ordelijkheid en openheid. Op basis van iemands score op deze vijf persoonlijkheidskenmerken krijg je een goed beeld van iemands persoonlijkheid.

Welke testen kun je gebruiken om persoonlijkheid te testen?

Inhoud
 • Big Five persoonlijkheidstest.
 • Jung persoonlijkheidstest.
 • MBTI persoonlijkheidstest.
 • Management Drives test.
 • Insights Discovery test.
 • DISC test.
 • Enneagram test.
 • Belbin test.

Wat zijn The Big Five karaktertrekken?

Via de Big Five persoonlijkheidstest willen recruiters inzicht verwerven in het karakter en de persoonlijkheid van de sollicitant. Dit doen ze door je te scoren op de 5 hoofddimensies nl. extravert/introvert; inschikkelijkheid, zorgvuldig/onzorgvuldig, emotioneel stabiel/instabiel en openheid voor ideeën en ervaringen.

Hoe voorbereiden op persoonlijkheidstest?

Tips maken persoonlijkheidstest
 1. Doe je niet krampachtig anders voor dan je bent;
 2. Lees de vraag aandachtig, maar ga niet eindeloos wikken en wegen;
 3. Vul het in zoals je 'doorgaans' bent;
 4. Put uit een breed scala van situaties, bij voorkeur werksituaties;

Waarom heet het de grote vijf?

Het zijn namelijk de vijf gevaarlijkste dieren om te bejagen op het Afrikaanse continent. Waar andere dieren proberen te vluchten als ze zijn aangeschoten, kiest elk van de bovengenoemde dieren voor de aanval. Vandaar dat jagers in Afrika al heel lang geleden deze dieren tot de 'Big Five' hebben bekroond.

Hoe voorbereiden op persoonlijkheidstest politie?

Kun je die test en het psychologisch onderzoek bij de politie voorbereiden? 'De persoonlijkheidstest niet; het is juist belangrijk dat je die vragen spontaan beantwoordt. Je eerste gevoel geeft daarbij toch vaak het beste aan hoe het bij jou zit.