Inhoudsopgave:

  1. Hoeveel vacatures op dit moment?
  2. Wat is spanning op de arbeidsmarkt?
  3. Hoeveel procent van de Nederlanders werkt in de industrie?
  4. Hoe krap is de arbeidsmarkt?
  5. Welke invloed heeft een krappe arbeidsmarkt op de onderhandelingspositie van vakbonden?
  6. Welke beroepen zijn er mensen tekort?
  7. Hoeveel mensen werken er in de industrie?
  8. Hoeveel mensen werken er in de industrie in Nederland?
  9. Hoe komt de krapte op de arbeidsmarkt?
  10. Wat gebeurt er bij een krappe arbeidsmarkt?

Hoeveel vacatures op dit moment?

Het CBS telde eind september 2021 371.000 openstaande vacatures. Dat zijn er 45.000 meer dan eind juni 20.000 meer dan eind september 2020. In het 3e kwartaal van 2021 ontstonden er 374.000 nieuwe vacatures en werden er 330.000 vacatures vervuld (inclusief vervallen vacatures).

Wat is spanning op de arbeidsmarkt?

De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2021 verder toegenomen, het resultaat van een aanhoudende groei van het aantal vacatures (met 16 duizend) en een verdere daling van het aantal werklozen (met 29 duizend).

Hoeveel procent van de Nederlanders werkt in de industrie?

Economie van Nederland
BBP per sector (2015)landbouw (1,6%), industrie (18,8%), diensten (79,6%)
Inflatiepercentage (april 2019)2,9%
Bevolking onder de armoedegrens (januari 2020)9%
Beroepsbevolking (april 2019)9,224 miljoen

Hoe krap is de arbeidsmarkt?

De krappe arbeidsmarkt in cijfers Nou.. de arbeidsmarkt is momenteel zo krap, dat er meer vacatures openstaan dan dat er werkzoekenden zijn! Er staan op dit moment 106 vacatures online per 100 werklozen. We zijn hierdoor zelfs de periode van vóór corona overstegen.

Welke invloed heeft een krappe arbeidsmarkt op de onderhandelingspositie van vakbonden?

Bij een krappe arbeidsmarkt – wanneer er sprake is van relatief weinig werkloosheid – hebben de vakbonden een sterke onderhandelingspositie en zullen de lonen relatief veel stijgen.

Welke beroepen zijn er mensen tekort?

De krapte op de arbeidsmarkt treft steeds meer beroepsgroepen, blijkt uit een analyse van de NOS op basis van cijfers van het UWV. Naast de bekende schaarste aan onder meer machinemonteurs en verpleegkundigen is er nu ook een tekort aan hoveniers, loopbaanadviseurs, receptionisten en verkopers.

Hoeveel mensen werken er in de industrie?

Het aantal werknemersbanen is tussen 20 vrij geleidelijk afgenomen van 750.0 naar 730.0. Hierna groeide het tot 757.0. Voor 20 verwacht UWV hooguit een kleine banengroei.

Hoeveel mensen werken er in de industrie in Nederland?

Werkgelegenheidsstructuur
BedrijfstakBanen van werknemersBanen van zelfstandigen
Zakelijke dienstverlening1 582730
Zorg1 400325
Handel1 407241
Industrie76763

Hoe komt de krapte op de arbeidsmarkt?

Maar het grootste deel van deze toegenomen vraag naar arbeid komt waarschijnlijk uit sectoren waar sinds de crisis meer behoefte is aan personeel door de gevolgen van lockdowns, thuiswerken en de toegenomen druk op de zorg.

Wat gebeurt er bij een krappe arbeidsmarkt?

We spreken van krapte op de arbeidsmarkt als de vraag naar werk groter is dan het aanbod. Werkgevers hebben dan veel vacatures die ze niet kunnen vullen. Oftewel: er staan posities open en ze moeten meer hun best doen om goede krachten te werven.