Inhoudsopgave:

 1. Wat is het verschil tussen goederen en diensten?
 2. Welke diensten zijn er?
 3. Is geld een goed of een dienst?
 4. Wat zijn diensten verlenen?
 5. Wat zijn goederen?
 6. Welke bedrijven verlenen diensten?
 7. Is een dienst ook een product?
 8. Wat valt er onder goederen?
 9. Wat is een goed maar geen zaak?
 10. Hoe verschilt een product van een dienst?
 11. Welke beroepen zijn dienstverlening?
 12. Welke beroepen vallen onder persoonlijke dienstverlening?
 13. Wat zijn de diensten van een bedrijf?

Wat is het verschil tussen goederen en diensten?

Wat is het verschil tussen goederen en diensten? We kunnen producten opdelen in 2 catergoriën: goederen en diensten. Een goed is stoffelijk, tastbaar, je kan er dus als het ware een strikje rond doen. Een dienst is een handeling die iemand anders in jouw plaats verricht.

Welke diensten zijn er?

Dienst (economie)
 • de behandeling van een patiënt (arts)
 • het afgeven van een "legal opinion" (advocaat)
 • het opstellen van de jaarrekening (accountant)
 • het opstellen van een testament (notaris)
 • het repareren van een auto (garage)
 • het repareren van een waterleiding (loodgieter)

Is geld een goed of een dienst?

Voorbeelden van vermogensrechten zijn het recht op betaling van een geldbedrag, het recht op levering van een zaak en het recht op het verlenen van een dienst, en dus bijvoorbeeld een aandeel, een lijfrente of een vordering.

Wat zijn diensten verlenen?

het verlenen van diensten of adviezen, ook als beroep Dienstverlening is het verrichten van arbeid ten behoeve van anderen. Het leveren van diensten. Service. Dienstverlening is het leveren van bepaalde diensten aan derden.

Wat zijn goederen?

Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. Het is daarmee een alomvattend begrip voor alle voor. » Meer over overdracht overdracht en bezwaring vatbare rechten, waaronder dus niet alleen zaken (stoffelijke objecten), maar ook rechten vallen, zoals een merk of een vordering.

Welke bedrijven verlenen diensten?

De zakelijke dienstverlening bestaat uit bedrijven die hoofdzakelijk diensten verlenen....Voorbeelden van zakelijke dienstverleners:
 • accountantskantoren.
 • administratiekantoren.
 • adviesbureaus.
 • advocatenkantoren.
 • architectenbureaus.
 • ICT-bedrijven.
 • reclamebureaus.
 • schoonmaakbedrijven.

Is een dienst ook een product?

Kun je goed pakketjes bezorgen, is muurtjes metselen je ding, of honden uitlaten, dan kun je dat ook verkopen. Als je verkoopt, wat je goed kunt, dan verkoop je een dienst. Van een product moet je een voorraadje hebben.

Wat valt er onder goederen?

Goederen zijn in de economie alle zaken die in het economisch verkeer een waarde bezitten. Goederen kunnen fysiek of niet-fysiek zijn. Dit onderscheid tussen goederen en diensten wordt wel gemaakt in het dagelijks spraakgebruik, maar niet in de economische wetenschap.

Wat is een goed maar geen zaak?

Zaken zijn voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Elke zaak is een goed, maar niet elk goed is een zaak, omdat tot. » Meer over goed goederen ook vermogensrechten behoren.

Hoe verschilt een product van een dienst?

Kun je goed pakketjes bezorgen, is muurtjes metselen je ding, of honden uitlaten, dan kun je dat ook verkopen. Als je verkoopt, wat je goed kunt, dan verkoop je een dienst. Van een product moet je een voorraadje hebben.

Welke beroepen zijn dienstverlening?

Mogelijke beroepen: verkoopmedewerker, callcentermedewerker, belastingadviseur, makelaar, intercedent, accountant, glazenwasser, HR-medewerker, bakker, bedrijfsleider. Je bent commercieel, hebt oog voor klantwensen en bent dienstverlenend.

Welke beroepen vallen onder persoonlijke dienstverlening?

Hier vindt u brancheinformatie voor onder meer kappers, schoonheidsalons, pedicure, massage, wellness-resorts, trimsalons, stomerijen, schoenmakers, uitvaartondernemers, crematoria en bedrijven die computers en consumentenartikelen repareren.

Wat zijn de diensten van een bedrijf?

Een dienstverlenend bedrijf biedt diensten i.p.v. goederen aan. De postbode, je leerkracht, docent, een treinbegeleider, de installateur van je digicorder voor digitale tv, de persoon die je elektriciteitsverbruik komt meten zijn bijvoorbeeld tewerkgesteld bij een dienstverlenend bedrijf/instelling.