Inhoudsopgave:

 1. Welke stoornissen vallen onder de DSM-5?
 2. Wat zijn de diagnostische criteria zie DSM-5 van een persoonlijkheidsstoornis?
 3. Wie stelt diagnose persoonlijkheidsstoornis?
 4. Wat zijn de 20 classificaties waarin psychische stoornissen in de DSM-5 onderverdeeld zijn?
 5. Kan persoonlijkheidsstoornis genezen?
 6. Waar staat de 5 voor in DSM-5?

Welke stoornissen vallen onder de DSM-5?

De DSM-5 kent drie secties. Sectie 1 geeft uitleg over de gebruikte indeling. Sectie 2 omvat twintig hoofdcategorieën met diagnoses, zoals ' Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen', 'Bipolaire en gerelateerde stoornissen' en 'Depressieve stoornissen', et cetera.

Wat zijn de diagnostische criteria zie DSM-5 van een persoonlijkheidsstoornis?

DSM-5 criteria 1 Cognities (manieren van waarnemen en interpreteren van zichzelf, anderen en gebeurtenissen). 2 Affectiviteit (de variëteit, intensiteit, labiliteit en adequaatheid van de emotionele reacties). 3 Interpersoonlijk functioneren. 4 Impulsheersing.

Wie stelt diagnose persoonlijkheidsstoornis?

Alleen een deskundige, zoals een psychiater, kan vaststellen of u een persoonlijkheidsstoornis heeft. Deze doet daar eerst onderzoek naar bij u. Hij onderzoekt hoe u over zichzelf denkt en hoe anderen over u denken.

Wat zijn de 20 classificaties waarin psychische stoornissen in de DSM-5 onderverdeeld zijn?

De metastructuur van de DSM-5 ziet er als volgt uit:
 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.
 • Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen.
 • Bipolaire stemmingsstoornissen.
 • Depressieve-stemmingsstoornissen.
 • Angststoornissen.
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen.

Kan persoonlijkheidsstoornis genezen?

1 van de 3 mensen met een persoonlijkheidsstoornis herstelt volledig. Met 1 van de 3 mensen met een persoonlijkheidsstoornis gaat het na verloop van tijd veel beter. 1 van de 3 mensen met een persoonlijkheidsstoornis blijft veel problemen houden.

Waar staat de 5 voor in DSM-5?

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) is een gereviseerd classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten. Het is nadrukkelijk geen diagnose-handboek.