Inhoudsopgave:

 1. Wat zijn motiverende vragen?
 2. Welke motiverende gesprekstechnieken zijn er?
 3. Wat houdt motiverende gespreksvoering in?
 4. Wat zijn de kenmerken van motiverende gespreksvoering?
 5. Wat zijn belangrijke kenmerken van motiverende gespreksvoering?
 6. Welke Gespreksmodellen zijn er?
 7. Wat voor soort gesprekstechnieken zijn er?
 8. Hoe herken je een open vraag?
 9. Wat zijn kenmerken van motiverende gespreksvoering?
 10. Wat is de kern van motiverende gespreksvoering?
 11. Wat betekent motiverende gespreksvoering voor de client?
 12. Welke gespreksvaardigheden zijn er?

Wat zijn motiverende vragen?

Open vragen Wat zijn bezwaren zijn en wat zijn intrinsieke motivatie is. Open vragen geven meer vertrouwen en ruimte om deze te onderzoeken. Zelfs met open vragen kun je het gesprek sturen. Bijvoorbeeld: “Wat denk je dat vaker sporten je gaat opleveren?”.

Welke motiverende gesprekstechnieken zijn er?

De 5 technieken van motiverende gespreksvoering.
 • Techniek 1: open vragen stellen.
 • Techniek 2: reflectief luisteren.
 • Techniek 3: bevestigen.
 • Techniek 4: samenvatten.
 • Techniek 5: uitlokken van verandertaal.

Wat houdt motiverende gespreksvoering in?

Wat is motiverende gespreksvoering? Motiverende gespreksvoering is een methode voor het voeren van gesprekken, waarbij de cliënt of patiënt in feite zichzelf overtuigt om te veranderen. Hierbij wordt de focus gelegd op wat bij de persoon speelt dat de verandering tegenhoudt.

Wat zijn de kenmerken van motiverende gespreksvoering?

De uitgangspunten van Motiverende Gespreksvoering MGV kent een viertal uitgangspunten. Deze zijn: partnerschap, acceptatie, compassie en ontlokken. De professional werkt vanuit deze vier uitgangspunten. Niet als een truc, maar intrinsiek overtuigd dat deze elementen essentieel zijn in zijn hulpverlening van de ander.

Wat zijn belangrijke kenmerken van motiverende gespreksvoering?

Miller en Rollnick (2002) menen dat motiverende gespreksvoering gebaseerd is op de volgende principes: empathie uitdrukken, ontwikkelen van discrepantie, vermijden van discussie, omgaan met weerstand en self-efficacy ondersteunen. Essentieel voor motiverende gespreksvoering is een empathische stijl.

Welke Gespreksmodellen zijn er?

Gespreksmodellen
 • Beoordelingsgesprek. Tijdens een beoordelingsgesprek wordt het functioneren van een werknemer besproken over een recente periode. ...
 • Correctiegesprek. ...
 • Conflicthanteringsgesprek. ...
 • Delegeringsgesprek. ...
 • Functioneringsgesprek. ...
 • Interview. ...
 • Onderhandeling. ...
 • Presentatie.

Wat voor soort gesprekstechnieken zijn er?

Verschillende gesprekstechnieken
 • LSD = Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. LSD mag je dus gebruiken.
 • OMA = Oordelen, Meningen en Adviezen. OMA kan je beter thuis laten.
 • ANNA = Altijd Navragen, Nooit Aannemen. ...
 • NIVEA = Niet Invullen voor een Ander. ...
 • OEN = Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. ...
 • DIK = Denk in Kwaliteiten (of Kansen)

Hoe herken je een open vraag?

Een open vraag is een vraag die naar uitgebreide en verklarende antwoorden zoekt. Je nodigt je gesprekspartner uit om veel informatie te geven. Ze vragen vaak naar het wat, waar, wie, waarom, waarmee en het hoe.

Wat zijn kenmerken van motiverende gespreksvoering?

Miller en Rollnick (2002) menen dat motiverende gespreksvoering gebaseerd is op de volgende principes: empathie uitdrukken, ontwikkelen van discrepantie, vermijden van discussie, omgaan met weerstand en self-efficacy ondersteunen. Essentieel voor motiverende gespreksvoering is een empathische stijl.

Wat is de kern van motiverende gespreksvoering?

Kern van Motiverende Gespreksvoering (of MGV) is mensen helpen te veranderen in gedrag. Veranderen is een lastig proces dat vaak moeizaam verloopt en veel energie kost. Het is niet gemakkelijk om uit oude patronen te stappen en nieuw gedrag te ontwikkelen en vol te houden.

Wat betekent motiverende gespreksvoering voor de client?

Motiverende gespreksvoering is een samenspel van houding, uitgangspunten, gespreksvaardigheden en bewust gekozen strategieën om cliënten te begeleiden tijdens hun veranderproces.

Welke gespreksvaardigheden zijn er?

Daarom hieronder een overzicht van een paar belangrijke gespreksvaardigheden, inclusief gespreksvaardigheden voorbeelden die daarbij passen.
 1. Luisteren. ...
 2. Vragen stellen. ...
 3. Feedback geven. ...
 4. Feedback ontvangen. ...
 5. Omgaan met weerstand. ...
 6. Kort en bondig communiceren. ...
 7. De regie nemen.