Inhoudsopgave:

  1. Welke soorten aansprakelijkheid zijn er?
  2. Wat is subjectieve aansprakelijkheid?
  3. Wat zijn zekerheden?
  4. Welke soorten aansprakelijkheid kent de wet?
  5. Hoe ontstaat hoofdelijke aansprakelijkheid?
  6. Wat is gedeelde aansprakelijkheid?
  7. Wat is een objectieve aansprakelijkheid?
  8. Wat is een hypothecaire zekerheid?

Welke soorten aansprakelijkheid zijn er?

Wettelijke aansprakelijkheid: Aansprakelijkheid die in de wet staat. Schuldaansprakelijkheid: Aansprakelijkheid die door eigen handelen is veroorzaakt. Risicoaansprakelijkheid: Aansprakelijkheid voor schade die door een ander veroorzaakt wordt zonder dat die persoon zelf enig verwijt treft.

Wat is subjectieve aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid vereist echter ook een subjectief element: de schuld. De fout moet nl. aan de schadeverwekker kunnen verweten worden; deze moet zich bewust (kunnen) geweest zijn van de draagwijdte van zijn daden. Naast het feitelijk gedrag, de ”objectieve' fout, is dus ook de ”subjectieve' toere- kenbaarheid vereist.

Wat zijn zekerheden?

Datgene wat tegenover het geld komt te staan is een zekerheid. Met andere woorden, degene die je het geld verstrekt, wil een recht terug hebben op iets dat jij, als ondernemer, in gebruik hebt.

Welke soorten aansprakelijkheid kent de wet?

Deze voorbeelden kunnen ondergebracht worden in vier soorten aansprakelijkheden: contractuele aansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheid, schuldaansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid.

Hoe ontstaat hoofdelijke aansprakelijkheid?

Hoofdelijke aansprakelijkheid kan voortvloeien uit bijvoorbeeld de wet, een. » Meer over overeenkomst overeenkomst of uit een vonnis. Uitgangspunt is dat de schuldenaar die meer voldoet dan hem aangaat, zich voor dat meerdere kan verhalen op de andere hoofdelijk schuldenaar (regres).

Wat is gedeelde aansprakelijkheid?

Wanneer er sprake is van gedeelde aansprakelijkheid heeft u dus recht op een vergoeding. U krijgt echter slechts een gedeelte van uw schade vergoed. Omdat u immers zelf ook aan de toedracht van het ongeval heeft bijgedragen.

Wat is een objectieve aansprakelijkheid?

Wettelijke verplichting Het feit dat het om een 'objectieve aansprakelijkheid' gaat, betekent dat het slachtoffer dat schade lijdt door een brand of ontploffing recht heeft op een schadevergoeding, zonder dat hij of zij moet aantonen dat de uitbater van de inrichting een fout begaan heeft.

Wat is een hypothecaire zekerheid?

Een hypothecaire lening, hypothecair krediet of lening met hypothecaire zekerheid, in het gewone spraakgebruik vooral hypotheek genoemd, is een geldlening waarbij een registergoed, bijvoorbeeld onroerend goed, als onderpand dient.