Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent DC motor?
  2. Wat is het nadeel van een DC motor?
  3. Wat is een permanente magneet motor?
  4. Hoe werkt DC motor?
  5. Hoe werkt een permanente magneet?
  6. Hoe werkt een magneet motor?
  7. Hoe lang blijft magneet magnetisch?

Wat betekent DC motor?

Afkorting komt van 'direct current' (DC), dit is Engels voor gelijkstroom. De motor werkt van binnen met zogenaamde borstels. De snelheid van dit type motor is meer beperkt. Levensduur van DC motoren zijn vanwege de bouw en werking minder duurzaam dan AC.

Wat is het nadeel van een DC motor?

Een nadeel van de gelijkstroommotor is de opbouw. Er is een wrijvend contact tussen de commutator en de borstel. Dit veroorzaakt vonken en mechanische slijtage. Gelijkstroommotoren hebben hierdoor een relatief korte levensverwachting en de motor heeft hoge onderhoudskosten.

Wat is een permanente magneet motor?

Een permanent-magneet synchrone motor (PMSM) is een direct drive motor die de applicatie rechtstreeks aandrijft. Deze motoren worden ook wel torque motoren genoemd. Bij deze motoren wordt het gebruik van een transmissie of tandwieloverbrenging vermeden.

Hoe werkt DC motor?

Een gelijkstroommotor is een motor waarin elektrische energie in de vorm van een gelijkstroom, omgezet wordt in mechanische energie. De werking berust op de lorentzkracht die een stroomvoerende geleider ondervindt in een magnetisch veld. De werking van elektromotoren berust op een wisselend magnetisch veld.

Hoe werkt een permanente magneet?

Een permanente magneet bestaat uit ferromagnetisch materiaal waarin de magnetische dipolen alle permanent dezelfde kant op staan. Hij oefent een aantrekkende dan wel afstotende werking uit op andere magneten en een aantrekkende werking op van zichzelf niet magnetisch ferromagnetisch materiaal, zoals ijzer en nikkel.

Hoe werkt een magneet motor?

Een gelijkstroommotor werkt met behulp van de lorentzkracht , dat is de kracht die op een lading wordt uitgeoefend door een magnetisch veld. Als er stroom loopt door een draad ontstaat er een magnetisch veld. Een gelijkstroommotor bestaat uit magneten met daarin een spoel die rond kan draaien.

Hoe lang blijft magneet magnetisch?

Onder normale omstandigheden behouden onze magneten hun kracht dus vrijwel onbeperkt. Er zijn echter enkele invloeden van buitenaf die het magnetisme van onze permanente magneten kunnen beïnvloeden. Magneten zijn bijvoorbeeld gevoelig voor hitte.