Inhoudsopgave:

 1. Wat is een zwak auditief geheugen?
 2. Wat is auditieve informatie?
 3. Wat is auditief geheugen?
 4. Wat betekend auditieve?
 5. Hoe train je auditief geheugen?
 6. Hoe ontstaat een zwak werkgeheugen?
 7. Wat is een auditieve Verwerkingsstoornis?
 8. Wat zijn auditieve prikkels?
 9. Wat is auditief vermogen?
 10. Wat is auditieve ontwikkeling?
 11. Wat is een auditief Verwerkingsprobleem?
 12. Hoe oefen je auditieve synthese?
 13. Wat betekent een laag werkgeheugen?
 14. Hoe verbeter je het werkgeheugen?
 15. Wat is auditieve dyslexie?

Wat is een zwak auditief geheugen?

Kinderen met een zwak auditief geheugen vinden het moeilijk om informatie die ze te horen krijgen, te onthouden en/of te reproduceren. Zulke informatie kan bijvoorbeeld een cijferreeks zijn, of de spelling van een woord, of een zin in een dictee, of een ingewikkelde instructie.

Wat is auditieve informatie?

Auditieve functies worden vaak uitgelegd als “wat we doen met wat we horen”. Oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak.

Wat is auditief geheugen?

Onder auditief geheugen vallen het kunnen waarnemen, verwerken en onthouden van mondelinge informatie. Om gesproken taal te begrijpen moet iemand de betekenisvolle klanken van een taal kunnen onderscheiden en de auditieve patronen herkennen.

Wat betekend auditieve?

bn., 1. op het gehoor betrekking hebbend; door het gehoor werkend: Auditief geheugen, bijzonder geheugen voor het gehoorde; 2. zich vooral tot het gehoor of op de klank richtend.

Hoe train je auditief geheugen?

Spelen met klanken en klankstructuur van woorden – taalspelletjes, versjes en liedjes – is daarom erg belangrijk. Voor kritisch luisteren is kennis van klanken en klankcombinaties in woorden niet voldoende. Het vraagt om aandacht, focus en gericht nadenken om informatie te kunnen halen uit een voorgelezen tekst.

Hoe ontstaat een zwak werkgeheugen?

Moeite met het houden van de aandacht bij een bepaald onderwerp. Bij te veel inspanning haken kinderen af. Het kost kinderen heel veel inspanning om twee of meer dingen tegelijk te doen. Kinderen die ondanks intensieve begeleiding en individuele instructie niet of nauwelijks vooruit gaan.

Wat is een auditieve Verwerkingsstoornis?

Auditieve verwerkingsproblemen hebben niets te maken met het gehoor zelf, maar veel meer met wat je doet met dat wat je hoort: de verwerking van auditieve informatie. Iemand kan een luisterprobleem hebben ondanks een normale gehoordrempel; je kan dan wel horen, maar niet goed verstaan.

Wat zijn auditieve prikkels?

Auditieve prikkels worden waargenomen met je oren. Je hoort of geluiden hard of zacht zijn en hoog of laag. Je geeft betekenis aan deze geluiden en herkent verschillende geluiden. Bij een lage drempel houden de kinderen vaak niet van harde geluiden.

Wat is auditief vermogen?

Auditieve waarneming kan worden gedefinieerd als het vermogen om informatie te ontvangen en te interpreteren die de oren heeft bereikt via hoorbare frequentiegolven die via de lucht of andere wegen verstuurd zijn.

Wat is auditieve ontwikkeling?

In de ontwikkeling van fonologisch bewustzijn zit een opbouw. Zo kunnen kinderen vaak al jong eindrijm toepassen (Verhoeven, 1994), wat later leren zij om korte woorden op te delen in losse klanken (auditieve analyse), en om losse klanken weer samen te voegen tot een woord (auditieve synthese).

Wat is een auditief Verwerkingsprobleem?

Auditieve verwerkingsproblemen hebben niets te maken met het gehoor zelf, maar veel meer met wat je doet met dat wat je hoort: de verwerking van auditieve informatie. Iemand kan een luisterprobleem hebben ondanks een normale gehoordrempel; je kan dan wel horen, maar niet goed verstaan.

Hoe oefen je auditieve synthese?

Het meest effectief is wanneer instructie wordt gegeven in dagelijkse korte en interactieve sessies van tien tot vijftien minuten. Er zou sprake moeten van een duidelijke opbouw in de lessenreeks en de leerkrachten leggen de leerlingen steeds uit wat ze gaan oefenen. Ook worden lesactiviteiten regelmatig herhaald.

Wat betekent een laag werkgeheugen?

Kinderen met een zwakker werkgeheugen zijn informatie sneller kwijt en kunnen de les dan niet meer goed volgen. Het lijkt er dan op dat ze niet “bij de les” zijn, maar eigenlijk is het kind gewoon cruciale informatie kwijt. Het gaat dan dagdromen of is afgeleid.

Hoe verbeter je het werkgeheugen?

Een beter geheugen krijg je zo:
 1. Beheers je stress. We hebben het alsmaar drukker in ons leven. ...
 2. Een goede nachtrust. ...
 3. Meer bewegen. ...
 4. Stop met roken en beperk je alcoholgebruik. ...
 5. Geef je hersenen de juiste voeding. ...
 6. Routine inbouwen. ...
 7. Stop met multitasken. ...
 8. Geef afleiding geen kans.

Wat is auditieve dyslexie?

auditieve dyslexie: veroorzaakt moeite met het interpreteren en het begrijpen van geluid. attentionele dyslexie: veroorzaakt moeite met het lezen van woorden in zinsverband, doordat er te veel woorden en letters zichtbaar zijn.