Inhoudsopgave:

 1. Hoeveel boeren zijn er?
 2. Hoeveel telers zijn er in Nederland?
 3. Hoeveel veeboeren in Nederland?
 4. Hoeveel procent van Nederland is landbouw?
 5. Hoeveel boeren stoppen er per dag?
 6. Hoeveel boeren stoppen per dag?
 7. Hoeveel glastuinbouwbedrijven in Nederland?
 8. Hoe groot is de sector landbouw 2020?
 9. Hoeveel mensen houdt een boer aan het werk?
 10. Hoeveel procent is bebouwd in Nederland?
 11. Kan Nederland zelfvoorzienend zijn?
 12. Hoeveel boeren zijn er gestopt?
 13. Wat is het gemiddelde inkomen van een boer?

Hoeveel boeren zijn er?

Aantal boeren In 2016 waren er 55.680 boeren in Nederland. Daarvan waren 10.820 boeren akkerbouwers en hadden 760 boeren een gemengd bedrijf met akkerbouw en veeteelt. In 2000 waren er nog veel meer boeren: in totaal 97.390, waarvan 14.800 akkerbouwers en 1765 boeren met een gemengd bedrijf (Bron: Statline.CBS.nl).

Hoeveel telers zijn er in Nederland?

In 2020 waren er in Nederland 75 255 landbouwvestigingen. Het grootste aantal vestigingen was in Noord-Brabant (12 340 vestigingen) en Gelderland (11 650 vestigingen). Van deze vestigingen waren er 5 620 actief in de teelt van sierplanten en -bloemen.

Hoeveel veeboeren in Nederland?

In 2016 waren dat er nog bijna 1,8 miljoen. Met de daling van het aantal dieren daalt ook het aantal melkveehouders. En flink ook. Het waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2020 ongeveer 15.700, terwijl dat er in het jaar 2000 nog 29.466 waren.

Hoeveel procent van Nederland is landbouw?

Van de totale oppervlakte van Nederland is 54 procent (2,2 miljoen hectare) in gebruik als landbouwterrein, en 13 procent (0,5 miljoen hectare) als bebouwingnoot1 en verkeersterrein. Bebouwd terrein bestaat voornamelijk uit woon- en bedrijventerreinen.

Hoeveel boeren stoppen er per dag?

Gemiddeld stoppen elke dag drie boeren of tuinders met hun bedrijf. Daarbij ligt de daling in het aantal agrarische bedrijven Noord-Nederland onder het landelijk gemiddelde van 3,2 procent over de afgelopen drie jaar.

Hoeveel boeren stoppen per dag?

Dagelijks stoppen er gemiddeld 3 boeren of tuinders met hun bedrijf. De daling in Noord-Nederland ligt dus nog onder het landelijke gemiddelde van 3,2 procent. Veel oudere boeren stoppen omdat ze geen opvolger hebben. Het bedrijf houdt op met bestaan, of gaat op in een groter boerenbedrijf.

Hoeveel glastuinbouwbedrijven in Nederland?

Het aantal glastuinbouwbedrijven is sinds 1980 met 74% afgenomen. In 1980 waren er 15.800 bedrijven met tuinbouw onder glas. In 2015 is dit verder afgenomen tot 4.100 bedrijven.

Hoe groot is de sector landbouw 2020?

Nederland exporteerde in 2020 voor 95,6 miljard euro aan landbouwgoederen. Dit is een lichte stijging van 1,0% ten opzichte van 2019 (94,6 miljard euro) en vooral het gevolg van een hogere wederuitvoer van landbouwgoederen van buitenlandse makelij.

Hoeveel mensen houdt een boer aan het werk?

Hoeveel boeren zijn er eigenlijk in Nederland? 53.919 volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat was aan het begin van het jaar. Daarmee vertegenwoordigen de boeren 0,6 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland.

Hoeveel procent is bebouwd in Nederland?

Het bebouwde gebied blijft toenemen. De toename van het bebouwde gebied is gemiddeld 0,8 procent per jaar. Nog steeds is 66,9 procent van het landoppervlak agrarisch, het bebouwde gebied is inmiddels toegenomen tot 15,5 procent in 2012.

Kan Nederland zelfvoorzienend zijn?

Maar ook met een veranderd voedselpatroon is ons land nog steeds niet zelfvoorzienend. Hoewel Nederland twee keer zoveel grond nodig heeft, is de landgebruikvoetafdruk lager dan de 0,65 hectare van de mondiale consument. Bovendien wordt de voetafdruk elk jaar een stukje kleiner.

Hoeveel boeren zijn er gestopt?

' Twintig jaar geleden telde het CBS nog 97 duizend landbouwbedrijven, tegenover de kleine 53 duizend nu. De daling vlakte recentelijk wat af. Tussen 20 gingen nog zo'n 12 duizend bedrijven verloren, in de afgelopen vier jaar waren dit er grofweg drieduizend.

Wat is het gemiddelde inkomen van een boer?

Boeren hebben in 2020 gemiddeld minder inkomen verdiend dan in de afgelopen jaren. Dat is de verwachting van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gemiddelde inkomen van boeren komt dit jaar uit op zo'n 54.000 euro, verwachten de onderzoekers.