Inhoudsopgave:

 1. Waarom hebben ambtenaren meer pensioen?
 2. Is er straks nog pensioen?
 3. Welke leeftijd ambtenaar met pensioen?
 4. Wat is het minimumpensioen van een ambtenaar?
 5. Hoeveel pensioen krijg ik als ambtenaar?
 6. Wat is de pensioenleeftijd 2022?
 7. Kunnen ambtenaren eerder met pensioen?
 8. Kan ik met 58 jaar met pensioen?
 9. Hoe hoog is een goed pensioen?
 10. Hoeveel jaar werken voor minimumpensioen?
 11. Wat is een ambtenarenpensioen?

Waarom hebben ambtenaren meer pensioen?

Wie zijn hele carrière voor de overheid heeft gewerkt, krijgt gemiddeld 2.072 euro pensioen per maand. Dat bedrag ligt een stuk hoger dan bij werknemers uit de privésector, omdat bij vastbenoemde ambtenaren alleen rekening wordt gehouden met het loon dat ze in de laatste 10 jaar van hun loopbaan hebben ontvangen.

Is er straks nog pensioen?

Save the date: vanaf 1 januari 2023 zeggen we tot ziens tegen ons oude pensioenstelsel en verwelkomen we een grondig hervormd pensioensysteem in Nederland. Voor wie nu denkt: 'als ik ooit met pensioen mag, dan is die pot vast leeg', er is hoop. Althans volgens TiU-econoom en pensioendeskundige Ed Westerhout.

Welke leeftijd ambtenaar met pensioen?

Werknemers bij de overheid gaan gemiddeld het jongst met pensioen: rond 64 jaar en vijf maanden. Alleen in de zorgsector ligt de pensioenleeftijd gemiddeld nog net iets lager.

Wat is het minimumpensioen van een ambtenaar?

Het wettelijke minimumpensioen, wat is dat? Wie in ons land een te laag pensioen krijgt, heeft in sommige gevallen recht op een wettelijk minimumpensioen. Voor alleenstaande werknemers is dat minimumpensioen vandaag 1.266 euro per maand, voor alleenstaande ambtenaren 1.365 euro.

Hoeveel pensioen krijg ik als ambtenaar?

Het geïndexeerde absolute maximumbedrag voor een ambtenarenpensioen komt overeen met 80.024,15 EUR bruto per jaar (index 1,7069 op 18) of 6.668,68 EUR bruto per maand. Zonder twijfel een extra stimulans om voor de overheid te (gaan) werken! Veel mensen onderschatten hoeveel pension ze nodig zullen hebben.

Wat is de pensioenleeftijd 2022?

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting en stijgt de komende jaren. In 2022 heeft u recht op AOW als u 66 jaar en 7 maanden bent. In 2023 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden. In 2024 komt de AOW-leeftijd uit op 67 jaar.

Kunnen ambtenaren eerder met pensioen?

Keuzepensioen bij het ABP: eerder of later met pensioen Dan kunt u uw ABP-pensioen laten ingaan vanaf uw 60e tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Als u eerder met pensioen gaat, krijgt u een lager pensioen. Als u later met pensioen gaat, krijgt u een hoger pensioen.

Kan ik met 58 jaar met pensioen?

Eerder met pensioen kan vanaf uw 58e Maar u kiest zelf wanneer u daadwerkelijk met pensioen gaat. Dat kan al vanaf uw 58e. Gedeeltelijk of volledig. In Mijn Pensioenplan kunt u verschillende plannen maken en kijken wat de hoogte van uw pensioen is bij een bepaalde keuze.

Hoe hoog is een goed pensioen?

Een richtlijn die vaak wordt gebruikt voor 'genoeg pensioen' is 70% van het laatstverdiende bruto-inkomen. Dit betekent dat je 70% van het (bruto) inkomen dat je ontvangt als je met pensioen gaat nodig hebt voor je pensioen.

Hoeveel jaar werken voor minimumpensioen?

Na een volledige loopbaan van 30 jaar heb je recht op een wettelijk minimumpensioen. Het minimumpensioen voor een alleenstaande bedraagt momenteel 1.444,36 euro, terwijl een gezinspensioen 1.804,88 euro is. Het bedrag dat je ontvangt hangt echter af van de lengte van je loopbaan of het aantal jaren dat je gewerkt hebt.

Wat is een ambtenarenpensioen?

Basisberekening van het rustpensioen van een ambtenaar De referentiewedde wordt vermenigvuldigd met het aantal aanneembare dienstjaren en gedeeld door 60.