Inhoudsopgave:

 1. Waarom is een peergroup belangrijk?
 2. Wat is de rol van de peergroup?
 3. Wat valt onder risicogedrag?
 4. Wat is een peer relatie?
 5. Wat is de oorzaak van groepsdruk?
 6. Waarom vinden jongeren het leuk om te experimenteren?
 7. Wie zijn peers?
 8. Wat is een peer persoon?
 9. Wat is impliciete groepsdruk?
 10. Wat zijn de voordelen van het toegeven aan de groepsdruk?
 11. Waarom experimenteren?
 12. Wat denken jongeren?

Waarom is een peergroup belangrijk?

Een peergroup kan open of gesloten zijn. ... In een aantal ontwikkelingspsychologische theorieën wordt de peergroup een belangrijke functie toegekend in de ontwikkeling van jonge mensen (met name pubers en adolescenten). Zo zou de peergroup als primaire groep functioneren en de jongeren socialiseren in bepaalde milieus.

Wat is de rol van de peergroup?

Peergroup = [psychologie] - Een peergroup is een groep mensen uit de samenleving, die een vergelijkbare leeftijd, status, belang of belangstelling hebben. Een `peergroup` wordt ook wel de `vriendengroep` of `vriendenkring` van genoemd.

Wat valt onder risicogedrag?

Onder risicogedrag verstaan de onderzoekers 'overmatig drugs- en alcoholgebruik, onveilig gedrag in het verkeer en onverstandig met financiën omgaan'. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 1500 jongeren tussen de 12 en 24 jaar.

Wat is een peer relatie?

In de peer-relatie kan je als individu zowel ontvanger als gever zijn van kennis en kunde waardoor de zelf waarde en het gevoel van competentie positief beïnvloed word door deze vorm van relaties (Kram en Isabella 1985) dit zien we ook terug bij p2p, waar men spreekt over een netwerk waarin samen iets gemaakt wordt en ...

Wat is de oorzaak van groepsdruk?

Er zijn verschillende redenen waarom jongeren beginnen met het gebruiken van drugs en het drinken van alcohol. De meest voorkomende oorzaak is toch wel groepsdruk. In de puberteit is het belangrijk om bij een groep te horen en veel vrienden te hebben. Deze wil je dan koste wat het kost behouden.

Waarom vinden jongeren het leuk om te experimenteren?

Toch is het feit dat jongeren experimenteren en nieuwe ervaringen opdoen op zich niet negatief. Veranderingen in het brein helpen jongeren om zich los te maken van de omgeving en zich zo te ontwikkelen tot een zelfstandig individu. 'In de adolescentie richten jongeren zich meer en meer op hun leeftijdsgenoten.

Wie zijn peers?

leeftijdsgenoten mv. At school, kids learn to play with their peers. Op school leren kinderen spelen met hun leeftijdsgenoten.

Wat is een peer persoon?

iemand met een evenwaardige status; gelijke; collega.

Wat is impliciete groepsdruk?

Iemand wordt blootgesteld aan impliciete groepsdruk wanneer hij veronderstelt dat andere groepsleden negatief zullen reageren wanneer hij bepaalde groepsnormen overtreedt.

Wat zijn de voordelen van het toegeven aan de groepsdruk?

Positieve kant van groepsdruk Je kunt elkaar helpen op school, of aanmoedigen op het sportveld. Met je vrienden kun je van alles bespreken. Je kunt ook leren van je vrienden. Vinden ze dat je iets niet goed doet, dan zullen ze je dat vertellen.

Waarom experimenteren?

Waarom je altijd moet experimenteren De basis van experimenten is dat je een setting creëert die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert. In traditioneel marktonderzoek wordt vaak nog gevraagd naar fictief gedrag (“zou jij een ijsje willen kopen?”), waarbij de kans groot is dat je een wenselijk antwoord krijgt.

Wat denken jongeren?

Jongeren denken zelf dat ze het meest beïnvloed worden door familie en vrienden als het gaat om hun toekomstoriëntatie. Daarnaast zijn ze van mening dat school een rol hierin speelt. Jongeren met laagopgeleide ouders maken veelal zelfstandig keuzes over hun toekomst, als het gaat om onderwijs.