Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent vaderlandsliefde?
  2. Wat zijn voorbeelden van nationalisme?
  3. Is Nederland chauvinistisch?
  4. Waar komt het woord chauvinisme vandaan?
  5. Wat is een ander woord voor vaderlandsliefde?
  6. Wat willen nationalisten?

Wat betekent vaderlandsliefde?

v., g. mv., liefde tot het vaderland; gezindheid om zijn eigen belang aan het algemeen welzijn op te offeren, patriotisme.

Wat zijn voorbeelden van nationalisme?

Nationalisme bestaat in extreemlinkse vorm (nationaal-bolsjewisme), in extreemrechtse vorm (fascisme en nationaalsocialisme), maar ook in 'gewoon' linkse en 'gewoon' rechtse vorm (respectievelijk linksnationalisme en liberalisme/conservatisme).

Is Nederland chauvinistisch?

Carat vergeleek ook de kijkdichtheden tussen de Europese landen en trekt de conclusie dat Nederland het meest chauvinistische land genoemd kan worden. Verhoudingsgewijs keken er meer Nederlanders naar de wedstrijden tegen Schotland en Engeland, dan de Schotten en Engelsen zelf.

Waar komt het woord chauvinisme vandaan?

Het gaat hierbij om het ophemelen van het eigen land, volk, taal of regio. De term verwijst naar de soldaat Nicolas Chauvin. Diens absolute toewijding aan Napoleon werd in het Franse volkstoneel van de vroege negentiende eeuw regelmatig bespot, waardoor hij een semimythische status kreeg.

Wat is een ander woord voor vaderlandsliefde?

Vaderlandsliefde = vaderlandsliefde (ook wel patriottisme) is een gevoel van trots voor (bepaalde aspecten van) het land van herkomst of (mocht er emigratie plaatsvinden) land waarin een persoon woonachtig is.

Wat willen nationalisten?

Nationalisme is een in de 19e eeuw ontstane politieke ideologie die stelt dat de staat als politieke eenheid moet voortvloeien uit de natie als historisch gegroeide sociaal-culturele eenheid. Dit kan gepaard gaan met een idee van exceptionalisme, wat de eigen nationale identiteit afgrenst tegenover andere naties.