Inhoudsopgave:

  1. Wat is een onderdeel?
  2. Is het belangrijk synoniem?
  3. Wat zijn wisselstukken?
  4. Wat is gesteld?
  5. Hoe schrijf je reserveonderdelen?
  6. Hoe is het gesteld met synoniem?
  7. Wat betekent met name?

Wat is een onderdeel?

onderdeel - Zelfstandignaamwoord 1. een gespecialiseerd deel (component) van een groter geheel ♢ Het onderdeel stroomvoorziening is onmisbaar voor het functioneren van ons bedrijf.

Is het belangrijk synoniem?

aanmerkelijk, beduidend, considerabel, gewichtig, important, van belang, van betekenis, wezenlijk, zwaarwegend. belangrijk (bn): cruciaal, doorslaggevend, essentieel, onontbeerlijk.

Wat zijn wisselstukken?

Zowel in Nederland als in België wordt reserveonderdelen gebruikt als aanduiding voor de losse onderdelen van een auto of apparaat die ter vervanging van versleten of defecte onderdelen dienen.

Wat is gesteld?

stellen - Werkwoord 1. (ov) doen staan ♢ Hij stelde het mechaniek in werking. 2. (inerg) beweren, verklaren ♢ In zijn betoog stelde de advocaat dat de verdachte onschuldig was.

Hoe schrijf je reserveonderdelen?

Standaardtaal in het hele taalgebied is reserveonderdelen.

Hoe is het gesteld met synoniem?

(gesteld), zetten; brengen; omgaan ; doen ; voorschrijven ; schrijven; een ogenblik als waar aannemen. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: stellen (ww): aannemen, assumeren, ervan uitgaan, onderstellen, opmaken, presumeren, supponeren, veronderstellen.

Wat betekent met name?

Met name wordt gebruikt om een of meer personen of zaken uit een groter aantal te noemen. De betekenis is te omschrijven als 'voornamelijk, in het bijzonder, vooral, overwegend, onder meer'.