Inhoudsopgave:

  1. Welke organellen hebben geen membraan?
  2. Is de celmembraan een organel?
  3. Waarom zijn mitochondriën geplooid?
  4. Welke twee organellen zijn betrokken bij de eiwitsynthese in het cytoplasma?
  5. Doen prokaryoten aan celdeling?

Welke organellen hebben geen membraan?

Onder deze definitie vallen dus de membraan-ingesloten compartimenten (zoals het golgicomplex, de chloroplast), maar ook moleculaire complexen die geen membraan bevatten (zoals het ribosoom, de trilhaartjes, de nucleolus).

Is de celmembraan een organel?

In dierlijke cellen tref je de volgende organellen aan: De celmembraan, ook wel eenheidsmembraan genoemd. De celmembraan vormt de buitenzijde van de cel en houdt de onderdelen van de cel bij elkaar.

Waarom zijn mitochondriën geplooid?

Cristae. De binnenste mitochondriale membraan is verdeeld in talrijke plooien of invaginaties, de cristae. Deze vergroten de oppervlakte van de binnenste mitochondriale membraan en daarmee het vermogen om ATP te produceren.

Welke twee organellen zijn betrokken bij de eiwitsynthese in het cytoplasma?

Bij de eiwitsynthese spelen het endoplasmatisch reticulum, ribosomen en het golgi-apparaat een rol. In de ribosomen wordt het eiwit gemaakt, maar de informatie over de verschillende typen eiwitten ligt op het DNA in de kern van de cel.

Doen prokaryoten aan celdeling?

Organismen worden onderverdeeld in twee categorieën: prokaryoten zonder organellen, en eukaryoten met organellen, bijvoorbeeld de celkern. Bij prokaryoten komt slechts één type celdeling voor: de ongeslachtelijke binaire deling (Engels: 'binary fission').