Inhoudsopgave:

 1. Waar moet een product of productie aan voldoen om een octrooi aan te kunnen vragen?
 2. Waar moet een octrooi aan voldoen?
 3. Hoe zou je kunnen ontdekken of iemand inbreuk maakt op jouw octrooi rechten?
 4. Wie is octrooihouder?
 5. Waar is een octrooi aan te vragen?
 6. Hoe kan ik mijn idee patenteren?
 7. Wat kun je met een octrooi?
 8. Hoe kom je erachter of ergens patent op zit?
 9. Hoe check je patent?
 10. Wat kost een octrooi aanvragen?
 11. Kan ik een idee verkopen?

Waar moet een product of productie aan voldoen om een octrooi aan te kunnen vragen?

Om een geldig octrooi te krijgen, moet de uitvinding een technisch karakter hebben en voldoen aan 3 inhoudelijke voorwaarden: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Voldoet het octrooi niet aan deze voorwaarden, dan kan iemand die er inbreuk op maakt terecht aanvoeren dat het octrooi niet geldig is.

Waar moet een octrooi aan voldoen?

Als u octrooi aanvraagt, moet uw uitvinding van een product of proces voldoen aan de volgende 3 eisen:
 • Nieuwheid. Dit houdt in dat uw uitvinding vóór de datum van octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar is gemaakt. ...
 • Inventiviteit. Dit betekent dat uw uitvinding een vindingrijke oplossing is. ...
 • Industriële toepasbaarheid.

Hoe zou je kunnen ontdekken of iemand inbreuk maakt op jouw octrooi rechten?

Weet u niet zeker of er sprake is van inbreuk dan kunt u advies vragen aan een octrooigemachtigde of een advocaat. Voor het voeren van een inbreukprocedure kunt u alleen terecht bij een gemachtigde.

Wie is octrooihouder?

De vraag van wie het octrooi is, laat zich eenvoudig beantwoorden. Dat is de octrooihouder A, zoals een huis ook is van degene op wiens naam het in het kadaster staat ingeschreven.

Waar is een octrooi aan te vragen?

U kunt octrooi aanvragen bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U mag uw aanvraag in het Nederlands of in het Engels indienen.

Hoe kan ik mijn idee patenteren?

U kunt uw idee of creatie laten vastleggen in het i-DEPOT. Dat kan ook bij een notaris. Deze legt uw idee vast en maakt een akte op. Daarmee heeft u een officieel bewijsmiddel waarmee u later kunt bewijzen op welke datum u uw idee of creatie al had.

Wat kun je met een octrooi?

Wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen, of in te voeren. Dit verbod kan gelden in een bepaald land of tijdens een bepaalde periode. Naast bescherming biedt een octrooi ook andere voordelen: Een octrooi kan investeerders overhalen om in jouw bedrijf te investeren.

Hoe kom je erachter of ergens patent op zit?

Er zijn 2 soorten systemen waar u informatie uit kunt halen. Dat zijn de octrooidatabases en het octrooiregister. Beide hebben een ander doel. Lees waar u welke octrooi-informatie vindt.

Hoe check je patent?

Zelf zoeken in octrooidatabank Espacenet Dat kan relatief eenvoudig in bijvoorbeeld Espacenet. Deze gratis databank biedt toegang tot wereldwijd 90 miljoen octrooipublicatie uit meer dan 90 landen.

Wat kost een octrooi aanvragen?

Als u in Nederland een octrooi aanvraagt, betaalt u € 80 (digitale aanvraag) of € 120 (schriftelijke aanvraag) voor het indienen van de aanvraag zelf. Bij de aanvraag hoort een verplicht 'onderzoek naar de stand van de techniek'. Een nationaal onderzoek kost € 100, een internationaal onderzoek € 794.

Kan ik een idee verkopen?

Een op idee kun je niet verkopen dus aan een idee moet eerst gewerkt worden. Wanneer je daarom - alleen of samen met anderen - een BV opricht om een uitvinding naar de markt te brengen ben je in principe niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.