Inhoudsopgave:

 1. Hoeveel is een patent waard?
 2. Wat levert een patent op?
 3. Hoe controleer je patent?
 4. Hoe kun je een patent aanvragen?
 5. Hoe bepaal je de waarde van intellectueel eigendom?
 6. Wat kun je patenteren?
 7. Wat kan je patenteren?
 8. Wat heb je nodig voor patent?
 9. Hoeveel kost een patent op een naam?

Hoeveel is een patent waard?

Op basis van een aantal verdere factoren en aannames, kan het bedrijf nu haar verwachte inkomsten van het product berekenen. Ook kan berekend worden wat de verwachte inkomsten zonder patent zijn. Daarmee is dus de toegevoegde waarde van dit patent, en dus de waarde van het patent zelf, te berekenen.

Wat levert een patent op?

Door een octrooi te verkopen, draagt de octrooihouder alle rechten en plichten over op de koper. U hoeft ook niet al uw octrooien op een uitvinding te verkopen: u kunt bijvoorbeeld het Amerikaanse octrooi verkopen en het Nederlandse octrooi zelf houden.

Hoe controleer je patent?

Of wilt u weten of een octrooi (nog) rechtsgeldig is of wie de eigenaar is? Dan is het zeker de moeite waard om een kijkje te nemen in een octrooidatabase of octrooiregister. De vrij toegankelijke octrooipublicaties zijn een bron van technische informatie.

Hoe kun je een patent aanvragen?

Waar en hoe? Om een octrooi aan te vragen, dient u een aanvraagformulier (PDF, 64.6 KB) in bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) (formulier in het Duits (PDF, 70.21 KB)). De aanvraag kan ook, via elektronische weg worden ingediend, in een beveiligde omgeving.

Hoe bepaal je de waarde van intellectueel eigendom?

Een intellectueel eigendomsrecht heeft, net als een onderneming of een materiële zaak, waarde als verwacht wordt dat het de rechthebbende in de toekomst aanspraak biedt op opbrengsten. Voor de waardering is van belang dat de opbrengsten daadwerkelijk ter beschikking staan van de rechthebbende.

Wat kun je patenteren?

U kunt uw uitvinding beschermen met een octrooi (ook wel patent genoemd). Met octrooien kunt u een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren....Bescherming uitvinding
 • maken;
 • gebruiken;
 • doorverkopen;
 • verhuren;
 • afleveren;
 • aan een ander aanbieden;
 • invoeren;
 • in voorraad hebben.

Wat kan je patenteren?

U kunt uw uitvinding beschermen met een octrooi (ook wel patent genoemd). Met octrooien kunt u een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren....Bescherming uitvinding
 • maken;
 • gebruiken;
 • doorverkopen;
 • verhuren;
 • afleveren;
 • aan een ander aanbieden;
 • invoeren;
 • in voorraad hebben.

Wat heb je nodig voor patent?

Als u octrooi aanvraagt, moet uw uitvinding van een product of proces voldoen aan de volgende 3 eisen:
 • Nieuwheid. Dit houdt in dat uw uitvinding vóór de datum van octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar is gemaakt. ...
 • Inventiviteit. Dit betekent dat uw uitvinding een vindingrijke oplossing is. ...
 • Industriële toepasbaarheid.

Hoeveel kost een patent op een naam?

Als u in Nederland een octrooi aanvraagt, betaalt u € 80 (digitale aanvraag) of € 120 (schriftelijke aanvraag) voor het indienen van de aanvraag zelf. Bij de aanvraag hoort een verplicht onderzoek naar de stand van de techniek. Een nationaal onderzoek kost €100, een internationaal onderzoek € 794.