Inhoudsopgave:

  1. Wat is de prijs van een patent?
  2. Hoe werkt een patent?
  3. Wat betekent het woord octrooi?
  4. Wat zie je er patent uit?
  5. Hoe krijg je een patent in Belgie?
  6. Is er al patent op mijn idee?
  7. Heeft een product een patent?
  8. Wat is een ander woord voor octrooi?
  9. Hoe weet ik waar patent op zit?

Wat is de prijs van een patent?

Kosten octrooi aanvragen Een octrooiaanvraag in Nederland kost € 80 (online) of € 120 (papier). Dit is exclusief de kosten van een octrooigemachtigde. Een octrooigemachtigde kan u helpen om een octrooi aan te vragen.

Hoe werkt een patent?

Een octrooi geeft u het alleenrecht over uw uitvinding. Als 'tegenprestatie' wordt een octrooiaanvraag, waarin de aanvrager de werking van zijn uitvinding uitlegt, altijd gepubliceerd. Dat geeft anderen de gelegenheid gebruik te maken van nieuwe kennis. Dat bevordert de innovatie.

Wat betekent het woord octrooi?

Een octrooi of patent (niet-officiële term) is een exclusief (uitsluitend) recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of anderszins het exploiteren van een uitvinding. Een octrooi kan door de rechthebbende worden gebruikt als een monopolie op een bepaald stuk techniek.

Wat zie je er patent uit?

(-er, -st), opperbest, uitstekend: een patente kerel; er patent uitzien. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: patent (bn): best, piekfijn, voortreffelijk.

Hoe krijg je een patent in Belgie?

Waar en hoe? Om een octrooi aan te vragen, dient u een aanvraagformulier (PDF, 64.6 KB) in bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) (formulier in het Duits (PDF, 70.21 KB)). De aanvraag kan ook, via elektronische weg worden ingediend, in een beveiligde omgeving.

Is er al patent op mijn idee?

Om uit te zoeken of het idee al bestaat kun je zoeken in een online databank, Espacenet geheten (www.espacenet.com). In deze databank zijn de beschrijvingen van tientallen miljoenen gepubliceerde octrooien opgeslagen en je kunt er zelf in zoeken.

Heeft een product een patent?

Technische uitvinding Met een octrooi, ook wel patent genoemd, beschermt u een uitvinding van een technisch product of proces. Hiermee kunt u een ander verbieden om uw uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. ... Is de uitvinding nieuw, dan kunt u een octrooi aanvragen.

Wat is een ander woord voor octrooi?

octrooi - vergunning tot het fabriceren of uitoefenen van iets. Patent, brevet, octrooibrief en brevet van uitvinding zijn synoniemen.

Hoe weet ik waar patent op zit?

Dan kunt u dit opzoeken in het Nederlands octrooiregister. In dit register vindt u informatie over Nederlandse octrooien. Bijvoorbeeld wanneer een octrooi is verleend. U kunt het Nederlands octrooiregister digitaal inzien.