Inhoudsopgave:

  1. Hoe ontstaat een golf fysica?
  2. Hoe heeft men ontdekt dat elektronen zich soms als een deeltje gedragen maar soms ook als een golf?
  3. Wat is een eendimensionaal doosje?
  4. Hoe ontstaan golven maan?
  5. Hoe worden elektronen weergegeven?
  6. Wie ontdekte en beschreef de dualiteit van elektronen voor het eerst?
  7. Wat is een Energieput?
  8. Waar ontstaan golven door?
  9. Hoe ontstaat Swell?

Hoe ontstaat een golf fysica?

Mechanische golven ontstaan door een verstoring (zie structuuranalyse) van een deel van een elastisch medium. Die verstoring veroorzaakt een trilling rond een evenwichtspositie. Wegens de elastische eigenschappen van het medium zal de storing zich voortplanten van het ene punt naar het volgende.

Hoe heeft men ontdekt dat elektronen zich soms als een deeltje gedragen maar soms ook als een golf?

Zij lieten zien dat elektronen zich als een golf kunnen gedragen, net als licht! De opzet van het experiment was simpel: je schiet elektronen af op een muur met daarin twee hele dunne spleten en kijkt waar de elektronen terechtkomen nadat ze door deze spleten zijn gegaan. Dit was het dubbelspleet-experiment.

Wat is een eendimensionaal doosje?

De energieën van een elektron in een ééndimensionaal doosje Als je een deeltje met golfeigenschappen opsluit in een doosje, waarbij er geen krachten werken binnen het doosje, maar oneindige krachten bij de wanden, dan blijft het deeltje zeker binnen het doosje.

Hoe ontstaan golven maan?

Golven ontstaan door de zwaartekracht van de maan. De aarde, zon en maan werken als magneten op elkaar. De maan trekt het water op aarde een beetje naar zich toe. Daardoor ontstaat vloed.

Hoe worden elektronen weergegeven?

Elk atoom heeft een atoom nummer. Met dit atoom nummer weet je ook direct het aantal protonen en elektronen, want het Atoomnummer = het aantal protonen = het aantal elektronen. Ook weet je van elk atoom het massa getal. ... Het massagetal = het aantal protonen +het aantal neutronen.

Wie ontdekte en beschreef de dualiteit van elektronen voor het eerst?

De ontdekking van het elektron in 1897 wordt toegeschreven aan Joseph John Thomson.

Wat is een Energieput?

Een deeltje wat zich in een diepe put bevindt (ook wel deeltje-in-een-doos of een energieput genoemd) kan alle snelheden hebben en dus ook alle kinetische energieen. Wanneer het deeltje quantumeffecten vertoont blijkt dat maar bepaalde energiën zijn toegestaan.

Waar ontstaan golven door?

Golven worden opgewekt door de wind die over het water blaast. Golven komen uit de richting waar de wind vandaan komt. Bij noorderwind komen ze dus uit het noorden en lopen naar het zuiden. Hoe harder de wind, hoe hoger de golven.

Hoe ontstaat Swell?

Golven ontstaan door 2 gebeurtenissen: zwaartekracht en wind. De meeste golven ontstaan midden op zee waar een storm (vaak een lagedruk gebied) waait. De wind kan waaien uit alle richtingen, maar uiteindelijk gebeurt er het volgende: Een wateroppervlak heeft een spanning.