Inhoudsopgave:

 1. Wat is een parafrase voorbeeld?
 2. Hoe goed parafraseren?
 3. Waarom is parafraseren belangrijk?
 4. Wat parafraseren?
 5. Hoe lang mag een parafrase zijn?
 6. Wat zijn de functies van concretiseren?
 7. Hoe moet je concretiseren?
 8. Hoe vat je een tekst goed samen?
 9. Is parafraseren plagiaat?
 10. Wat is de bedoeling van het concretiseren?

Wat is een parafrase voorbeeld?

De definitie van parafraseren is andermans idee in je eigen woorden uitdrukken. Het doel is de betekenis van de oorspronkelijke tekst behouden zonder de tekst woordelijk te kopiëren (citeren).

Hoe goed parafraseren?

Stappenplan parafraseren
 1. Lees het citaat nauwkeurig door om de betekenis van de tekst goed tot je door te laten dringen.
 2. Zorg dat je de kerngedachte goed overbrengt.
 3. Geef de passage altijd in eigen woord weer, zodat je niet kan worden beschuldigd van plagiaat.
 4. Geef altijd een volledige en correcte bronvermelding.

Waarom is parafraseren belangrijk?

Parafraseren is een manier om te laten merken dat je goed luistert. Dat schept vertrouwen, en het stimuleert je gesprekspartner om méér te vertellen. Hoe doe je het? Je herhaalt met andere woorden wat je gesprekspartner heeft gezegd.

Wat parafraseren?

Een citaat is een letterlijk overgenomen passage uit een publicatie. Een parafrase is een weergave in eigen woorden van een passage uit een publicatie.

Hoe lang mag een parafrase zijn?

Er is geen limiet voor het aantal verwijzingen, ongeacht of het citaten of parafrasen zijn. Er zijn ook geen regels die aangeven wanneer een citaat en wanneer een parafrase gebruikt moet worden of hoe lang een citaat of parafrase mag zijn.

Wat zijn de functies van concretiseren?

Concretiseren is het zoeken naar een zo helder en tastbaar mogelijk beeld, bij voorkeur in maat en getal, van wat er precies speelt.
 • U vermijdt vaagheden en wollig taalgebruik.
 • U stelt vragen om een onderwerp aan te snijden.
 • U vraagt vervolgens hierop door.

Hoe moet je concretiseren?

2a. Doel concretiseren
 1. Specifiek: beschrijf precies, helder en duidelijk wat gedaan moet worden.
 2. Meetbaar: geef een norm aan om te kunnen meten of het doel is gehaald.
 3. Acceptabel: zorg voor voldoende draagvlak bij de betrokken partijen.
 4. Realistisch: de doelstellingen moeten haalbaar zijn.

Hoe vat je een tekst goed samen?

Hoe maak je een goede samenvatting?
 • Lees/bekijk de tekst één keer oriënterend. ...
 • Lees de tekst gericht door. ...
 • Lees de tekst nauwkeurig en begin met je samenvatting. ...
 • Schrijf per kopje een samenvatting in je eigen woorden. ...
 • Controleer of je alle belangrijke informatie in jouw samenvatting hebt verwerkt.

Is parafraseren plagiaat?

Bij parafraseren is het belangrijk dat je de ideeën van de ander echt in je eigen woorden omschrijft. Alleen een paar woorden veranderen, of de zinsvolgorde omgooien, is niet voldoende. Dat wordt als plagiaat beschouwd. Je kunt de tekst van de ander dan beter letterlijk citeren en je eigen ideeën daarop laten volgen.

Wat is de bedoeling van het concretiseren?

(concretiseerde, heeft geconcretiseerd), in concrete vorm brengen, omlijnen, belichamen.