Inhoudsopgave:

  1. Wat is een evenwichtige lijn?
  2. Wat is een samenvallende rechte?
  3. Wat betekent evenwijdig wiskunde?
  4. Wat is een ander woord voor evenwijdig?
  5. Wat is snijdend?
  6. Wat is een snijdende lijn?

Wat is een evenwichtige lijn?

Op een geodriehoek staan evenwijdige lijnen, dit zijn de lijnen die gelijk lopen aan de lange kant van de geodriehoek. Je legt de lange zijde van de geodriehoek langs het punt en zorgt dat de evenwijdige lijnen van de geodriehoek in dezelfde richting als de lijn lopen. Vervolgens kun je de nieuwe lijn tekenen.

Wat is een samenvallende rechte?

Samenvallende rechten zijn rechten die alle punten gemeenschappelijk hebben. Dit lees je als 'm valt samen met n'. Evenwijdige rechten zijn rechten die strikt evenwijdig zijn of samenvallen. Lijnstukken zijn evenwijdig als hun dragers evenwijdig zijn.

Wat betekent evenwijdig wiskunde?

(Parallel lopend). [wiskunde] Twee lijnen in een plat vlak zijn evenwijdig als ze overal even ver van elkaar verwijderd zijn en elkaar dus niet snijden.

Wat is een ander woord voor evenwijdig?

evenwijdig - aan/met zegt men van lijnen of platte vlakken. Synoniem: parallel aan/met.

Wat is snijdend?

(-er, -st), 1. scherp: een snijdend werktuig; 2. scherpe pijn veroorzakend: een snijdende wind; snijdende pijnen; 3. het oor pijnlijk aandoend, doordringend: snijdende tonen.

Wat is een snijdende lijn?

Snijdende en kruisende lijnen zijn lijnen, die niet overal dezelfde afstand tot elkaar hebben. Snijdende lijnen liggen in hetzelfde vlak en er is een punt op dat vlak, dat op beide lijnen ligt, het snijpunt van de twee lijnen. Kruisende lijnen liggen niet in hetzelfde vlak en er is geen punt dat op beide lijnen ligt.