Inhoudsopgave:

  1. Hoe weet je of iemand agressief is?
  2. Wat is passief blijven?
  3. Hoe ziet agressie eruit?
  4. Wat staat er in een agressieprotocol?
  5. Wat is ABCD gedrag?
  6. Wat is een ander woord voor passief?

Hoe weet je of iemand agressief is?

Er is sprake van agressie als iemand andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent of met woede probeert iets te bereiken. "Hij kan ineens heel erg kwaad zijn en hij zegt ook geen sorry!"

Wat is passief blijven?

De dingen ondergaan, lijdzaam toekijken, niet actief reageren en niet de neiging hebben om in actie te komen.

Hoe ziet agressie eruit?

Agressief gedrag is er in verschillende vormen. We onderscheiden drie vormen. Dit zijn verbale agressie (agressie met woorden), bedreiging en intimidatie, en fysiek (lichamelijk) geweld. Ieder van deze vormen vraagt om een eigen aanpak.

Wat staat er in een agressieprotocol?

Een agressieprotocol omschrijft hoe de organisatie omgaat met agressie op de werkvloer. Het agressieprotocol moet medewerkers handvatten geven zodat zij weten hoe ze moeten omgaan met agressie en zij ook weten hoe hun eigen organisatie met agressie omgaat.

Wat is ABCD gedrag?

Het ABCD-model. Waarbij 'A gedrag' getypeerd wordt als frustratieagressie gericht op zich zelf, 'B gedrag' als frustratieagressie op de organisatie of het beleid, 'C gedrag' als instrumentele agressie en 'D-gedrag' als (be)dreigend en fysiek: bedreiging op persoon, spullen te gooien of de ander aan te raken.

Wat is een ander woord voor passief?

1) Bedrag 2) Berustend 3) Buiten dienst 4) Daadloos 5) Decadent 6) Gelaten 7) Inactief 8) Indolent 9) Lijdelijk 10) Lijdend 11) Lijdende vorm 12) Lijdens 13) Lijdzaam 14)...