Inhoudsopgave:

 1. Welke zorg valt onder palliatieve terminale zorg?
 2. Welke zorg in hospice?
 3. Wat versta je onder terminale zorg?
 4. Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?
 5. Welke begeleiding geeft een hospice?
 6. Hoe is de financiering van de zorg in een hospice geregeld?
 7. Hoe ZZP 10 aanvragen?
 8. Wat is een ZZP 10?
 9. Wat is Ziektegerichte palliatie?

Welke zorg valt onder palliatieve terminale zorg?

Palliatieve terminale zorg (PTZ) omvat de volgende taken:
 • Verzorging en verpleging.
 • Toezicht houden.
 • Ingrijpen bij psychische en sociale problemen.
 • Aandacht voor zingeving en spiritualiteit.
 • Ondersteuning bij het afronden van het leven en bij het afscheid nemen.

Welke zorg in hospice?

Welke zorg biedt een hospice? Artsen en verpleegkundigen bieden palliatief terminale zorg. De zorg bestaat bijvoorbeeld uit verzorgen, verplegen, pijn bestrijden. Doel is om de kwaliteit van leven in de laatste levensfase zo hoog mogelijk te houden.

Wat versta je onder terminale zorg?

Terminale zorg is zorg voor patiënten die in het laatste (terminale) stadium van een ongeneeslijke ziekte verkeren. Terminale zorg is voor mensen met een levensverwachting van ongeveer drie maanden. De zorg staat in het teken van afscheid nemen van het leven.

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?

Verschil tussen palliatieve zorg en terminale zorg Het verschil is dat palliatieve zorg jaren kan duren, terwijl we pas van terminale zorg spreken wanneer het overlijden op korte termijn (3 maanden of minder) wordt verwacht. Palliatieve zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

Welke begeleiding geeft een hospice?

De hospicezorg biedt fysieke en lichamelijke basiszorg, maar daarnaast ook sociale en spirituele of religieuze ondersteuning. Hospicezorg wordt aangeboden in twee verschillende vormen: High-Care hospice. Hier is 24 uur per dag medische zorg aanwezig zoals in een ziekenhuis.

Hoe is de financiering van de zorg in een hospice geregeld?

Je hoeft palliatieve zorg niet zelf te betalen. Het wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit je zorgverzekering. Hoe het wordt vergoed is afhankelijk van je situatie. Belangrijk hierbij is of je een indicatie voor Wlz-zorg hebt of niet.

Hoe ZZP 10 aanvragen?

Mensen met Wlz-zorg kunnen PTZ thuis, in een verpleeghuis of in een hospice ontvangen. Hoe gaat het tot 1 januari 2018? Het aanvragen van een indicatie voor PTZ (Zorgprofiel beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg, ZP VV10) doet u via het CIZ.

Wat is een ZZP 10?

ZZP 10. Heeft u een indicatie voor zorgzwaartepakket 10, dan bent u in de eindfase van een ernstige ziekte en heeft u zorg nodig die thuis niet mogelijk is. Uw levensverwachting is enkele maanden. De verzorging en verpleging zijn erop gericht u een zo comfortabel mogelijke laatste fase van uw leven te geven.

Wat is Ziektegerichte palliatie?

Ziektegerichte palliatieve zorg richt zich op behoud of verbetering van de kwaliteit van leven door de onderliggende ziekte te behandelen. Daarnaast kan het levensverlenging tot doel hebben.