Inhoudsopgave:

  1. Wie valt onder paramedici?
  2. Wat is een paramedisch specialist?
  3. Wat is paramedisch materiaal?
  4. Wat valt er onder medici?
  5. Wat zijn paramedische opleidingen?
  6. Wat is een paramedische opleiding?
  7. Wat is een paramedisch centrum?
  8. Is doktersassistente paramedisch?

Wie valt onder paramedici?

Onder paramedische zorg valt fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. Deze vormen van paramedische zorg worden vanuit het basispakket vergoed. Het doel van de zorg, de vergoeding en de voorwaarden zijn verschillend.

Wat is een paramedisch specialist?

Paramedische zorg richt zich op het beter functioneren van je lichaam en het op peil houden van je gezondheid. Voorbeelden van paramedische zorg zijn: fysiotherapie, ergotherapie, diëtiek of logopedie. De huisarts kan je voor aanvullende zorg verwijzen naar een paramedisch zorgverlener.

Wat is paramedisch materiaal?

Paramedici zijn is meestal niet direct gericht op de genezing van een ziekte of aandoening maar hebben voornamelijk als doel de gezondheid van de patiënt zo goed mogelijk op peil te houden. Medische behandelingen worden gegeven door een arts die aan een universiteit geneeskunde of “medicijnen” heeft gestudeerd.

Wat valt er onder medici?

Medici hebben een universitaire beroepsopleiding gedaan. Er zijn specialisten en generalisten (niet-specialisten) zoals de huisarts. Paramedici zoals een fysiotherapeut, werken in een eigen praktijk of in een (bedrijfs)gezondheidscentrum.

Wat zijn paramedische opleidingen?

Mensen die werkzaam zijn in paramedische beroepen voeren medische behandelingen uit, maar zijn zelf geen arts. Zij hebben geen geneeskunde gestudeerd maar hebben een andere, specifieke opleiding gevolgd. Daarmee ondersteunen ze de arts op allerlei verschillende gebieden.

Wat is een paramedische opleiding?

Mensen die werkzaam zijn in paramedische beroepen voeren medische behandelingen uit, maar zijn zelf geen arts. Zij hebben geen geneeskunde gestudeerd maar hebben een andere, specifieke opleiding gevolgd. Daarmee ondersteunen ze de arts op allerlei verschillende gebieden.

Wat is een paramedisch centrum?

Een paramedisch centrum is een plek waar meerdere paramedici samenwerken. Een paramedicus is een iemand die medische behandelingen uitvoert, maar geen arts is. Denk aan een fysiotherapeut, ergotherapeut of psychotherapeut.

Is doktersassistente paramedisch?

Wat kan ik? Er zijn veel paramedici actief in het UMC Utrecht. Bijvoorbeeld apothekersassistenten, doktersassistenten, anesthesiemedewerkers en fysiotherapeuten. ... Hieronder zie je enkele voorbeelden van paramedische opleidingen, die soms ook in het UMC Utrecht plaatsvinden.