Inhoudsopgave:

  1. Welke soorten bronnen zijn er geschiedenis?
  2. Wat zijn historische actoren?
  3. Wat is een primaire of secundaire bron?
  4. Wat is een historiografische bron?
  5. Wat is geschreven en ongeschreven bronnen?
  6. Wat zijn de actoren?
  7. Wat doet een actor?
  8. Wat is een secundaire bron wikikids?
  9. Wat is koloniale geschiedschrijving?
  10. Wat is de betekenis van Primair?

Welke soorten bronnen zijn er geschiedenis?

Historische bronnen kunnen ingedeeld worden in primaire en secundaire bronnen, naargelang de afstand tot de onderzochte gebeurtenis. Er zijn verschillende soorten bronnen. De drie hoofdgroepen zijn: materiële voorwerpen (alle bronnen die niet geschreven of gesproken zijn), geschreven en gesproken bronnen.

Wat zijn historische actoren?

Geschreven bronnen zijn stukken tekst uit het verleden geschreven door historische actoren. Deze teksten vertellen iets over hoe de schrijver tegen zijn wereld aankeek, oftewel het perspectief van de maker. Dit wereldbeeld is beïnvloed door de omgeving van de maker, oftewel zijn standplaatsgebondenheid.

Wat is een primaire of secundaire bron?

Primaire bronnen worden ook wel oorspronkelijke bronnen genoemd, en hierin wordt bijvoorbeeld een originele, empirische studie beschreven. Een secundaire bron is een bron over een bron, bijvoorbeeld een literatuuronderzoek over die originele empirische studie.

Wat is een historiografische bron?

historiografie - De studie en het schrijven van geschiedenis gebaseerd op het kritisch bestuderen van bronnen, de selectie van bijzonderheden uit authentiek materiaal en de synthese hiervan in een lopend verhaal dat de toetsing van kritische methoden kan doorstaan.

Wat is geschreven en ongeschreven bronnen?

Geschreven bronnen zijn geschreven. Ongeschreven bronnen zijn nooit opgeschreven. Verhalen die in familie's blijven circuleren. Tekeningen en schilderijen waar iets opstaat, kunnen ook als ongeschreven bron aangemerkt worden.

Wat zijn de actoren?

Actoren is een algemeen gehanteerd begrip, waarmee individuen, dan wel instellingen, of organisaties, worden aangeduid, waarvan algemeen wordt aangenomen, dat zij een doorslaggevende invloed hebben op een bepaald proces.

Wat doet een actor?

Een actor is iemand die door zijn functie betrokken is bij een sociaal of politiek proces. Eigenlijk is een actor een van de vele spelers in een specifieke werksituatie, een beroepsgroep. Bij actoren spreken wordt over het algemeen gesproken over ambtenaren en politici.

Wat is een secundaire bron wikikids?

Een secundaire bron is een historische bron die voortbouwt op informatie die eerder is opgeslagen in een primaire bron. Door combinatie en interpretatie kan nieuwe informatie ontstaan die in oudere bronnen ontbrak.

Wat is koloniale geschiedschrijving?

Dat wil zeggen: de ontwikkeling van de VOC, het Cultuurstelsel, het vestigen van het Nederlands gezag en de Ethische politiek stonden centraal, bezien vanuit de Nederlandse (veelal ambtelijke) bronnen.

Wat is de betekenis van Primair?

Met het woord primair wordt aangegeven dat iets op de eerste plaats komt omdat dit, gelet op de omstandigheden van een bepaald geval, van belang is.