Inhoudsopgave:

  1. Wat is Verpleegtechnisch handelen?
  2. Wat is een C handeling?
  3. Wat zijn verpleegtechnische handelingen niveau 4?
  4. Wat valt onder verpleegtechnische handelingen?
  5. Welke verpleegtechnische handelingen mag een verpleegkundige niveau 4?

Wat is Verpleegtechnisch handelen?

Verpleegtechnische handelingen zijn verpleegkundige handelingen waaraan risico's zijn verbonden, omdat ze kunnen leiden tot letsel of schade bij de zorgvrager en verpleegkundige. Om deze redenen zijn ze vastgelegd in protocollen en procedures.

Wat is een C handeling?

de lijst van de handelingen die een arts aan een verpleegkundige kan toevertrouwen (C); de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen; de kwalificatievereisten waaraan de verpleegkundigen moeten voldoen.

Wat zijn verpleegtechnische handelingen niveau 4?

4.2 Voert een verpleegtechnische handeling uit. Heeft gespecialiseerde kennis van anatomie, fysiologie en pathologie m.b.t.: bewegingsapparaat, circulatiestelsel, longenstelsel, spijsverteringsstelsel, urogenitaalstelsel, hormoonstelsel, zenuwstelsel, huid, zintuigen, cellen en weefsels.

Wat valt onder verpleegtechnische handelingen?

Onder verpleegtechnische handelingen vallen o.a. voorbehouden handelingen zoals injecteren, katheteriseren, puncteren en maagsonde inbrengen en risicovolle handelingen zoals trachea verzorgen, stomazorg, zuurstof toedienen en medicatie via sonde toedienen.

Welke verpleegtechnische handelingen mag een verpleegkundige niveau 4?

Onder verpleegtechnische handelingen vallen o.a. voorbehouden handelingen zoals injecteren, katheteriseren, puncteren en maagsonde inbrengen en risicovolle handelingen zoals trachea verzorgen, stomazorg, zuurstof toedienen en medicatie via sonde toedienen.