Inhoudsopgave:

  1. Hoe hoog moet de P-waarde zijn?
  2. Wat betekent de α waarde?
  3. Hoe noteer je p-waarde?
  4. Wat zegt significantie niveau?
  5. Wat als de P waarde niet significant is?
  6. Wat zegt een significant verschil?
  7. Wat is Alpha in onderzoek?
  8. Hoe rapporteer je de standaarddeviatie?
  9. Wat betekent het als iets niet significant is?
  10. Wat betekent een niet significant verschil?

Hoe hoog moet de P-waarde zijn?

Gewoonlijk hanteert men p=0,05 als grens van statistische significantie. Indien p≤0,05, dan is de kans dat het gevonden resultaat aan het toeval is te wijten (en we de nulhypothese ten onrechte verwerpen) kleiner of gelijk aan 5%, dit noemt men 'statistisch significant'.

Wat betekent de α waarde?

In het geval van een enkelvoudige hypothese is er slechts één kans op een fout van de eerste soort en is deze kans dus de onbetrouwbaarheid. De onbetrouwbaarheid wordt meestal aangeduid met de Griekse letter α (alfa).

Hoe noteer je p-waarde?

In het Nederlands gebruik je een komma (bijvoorbeeld p < 0,01). SPSS geeft nog wel eens p < . 000, noteer voor p-waarden kleiner dan 0,001 in dat geval p < 0,001.

Wat zegt significantie niveau?

Het significantieniveau (ook wel alfa, α, of level of significance genoemd) geeft de maximale kans weer dat je de nulhypothese ten onrechte verwerpt. Je kiest het significantieniveau zelf voordat je een statistische toets uitvoert. Meestal kies je voor een α van 0.05 of 0.01.

Wat als de P waarde niet significant is?

Bij een hypothesetoets wordt de p-waarde vergeleken met het significantieniveau om te beslissen of de nulhypothese moet worden verworpen. Als de p-waarde hoger is dan het significantieniveau, wordt de nulhypothese niet weerlegd en zijn de resultaten niet statistisch significant.

Wat zegt een significant verschil?

Als de kans, dat een verschil door toeval ontstaan is, kleiner is dan 5% (p = 0.05), dan noemt men het verschil significant (betekenisvol). Als de kans, dat het verschil door toeval ontstaan is, kleiner is dan 1% (p = 0.01 ) dan noemt men het verschil zeer significant (zeer betekenis vol).

Wat is Alpha in onderzoek?

Cronbach's alpha is een manier om vast te stellen of meerdere items samen één schaal mogen vormen. Het wordt ook wel een betrouwbaarheidsanalyse genoemd. De Cronbach's alpha zelf is de maatstaf. Dit wordt getoetst op basis van de onderlinge correlatie van de verschillende items.

Hoe rapporteer je de standaarddeviatie?

Bereken het gemiddelde. Bereken de afwijking van iedere waarde tot het gemiddelde en kwadrateer deze. Deel deze gekwadrateerde afwijkingen door het aantal observaties minus één. Neem de wortel van de variantie om de standaarddeviatie te krijgen.

Wat betekent het als iets niet significant is?

In wetenschappelijke artikelen is geregeld te lezen dat de resultaten 'net niet significant' waren. Meestal betekent dit dat de waarde van de statistische grootheid p vlak boven de 0,05 lag.

Wat betekent een niet significant verschil?

In wetenschappelijke artikelen is geregeld te lezen dat de resultaten 'net niet significant' waren. Meestal betekent dit dat de waarde van de statistische grootheid p vlak boven de 0,05 lag.