Inhoudsopgave:

  1. Hoeveel inspringen APA 7?
  2. Wat is een subparagraaf?
  3. Hoe regel inspringen APA word?
  4. Hoe laat je APA inspringen?
  5. Wat staat er in het voorwoord?

Hoeveel inspringen APA 7?

Gebruik dubbele regelafstand voor alle tekst, inclusief koppen. Laat de eerste regel van iedere alinea met 1 tab inspringen. Gebruik een toegankelijk en leesbaar lettertype (zoals Times New Roman 12, Arial 11 of Georgia 11). Voeg op iedere pagina een paginanummer toe.

Wat is een subparagraaf?

Een paragraaf is een van een opschrift en vaak van een nummer of letter voorzien onderdeel van een tekst. Een paragraaf bestaat doorgaans uit meerdere alinea's, maar kan ook bestaan uit meerdere subparagrafen (die op hun beurt weer een of meer alinea's bevatten).

Hoe regel inspringen APA word?

Standaard de eerste regel laten inspringen Klik op het tabblad Start, klik met de rechtermuisknop op de stijl Normaal en kies Wijzigen. Selecteer Opmaaken kies vervolgens Alinea. Selecteer op het tabblad Inspringingen en afstand, onder Inspringing, de optie Eerste regel. Selecteer OK.

Hoe laat je APA inspringen?

Laat daarom vanaf de twee regel van iedere vermelding de tekst inspringen. Gebruik hiervoor niet de optie 'tab' links op het toetsenbord maar de optie 'Verkeerd-om inspringen' bovenaan de pagina bij de liniaal. Dit is de onderste van de twee driehoekige schuifjes linksboven.

Wat staat er in het voorwoord?

In het voorwoord beschrijft u waarom u ervoor hebt gekozen over het onderwerp te schrijven, wat u er moeilijk aan vond en wie u geholpen heeft bij het schrijven van uw boek of verslag. Het eerste stuk tekst dat de lezers van uw boek of verslag lezen, is het voorwoord.