Inhoudsopgave:

  1. Wat is een normaal percentage overhead?
  2. Waaruit bestaan de overheadkosten?
  3. Hoe bereken je de integrale kostprijs?
  4. Wat valt er onder overheadkosten?
  5. Wat is persoonlijke overhead?
  6. Wat is het verschil tussen direct en indirecte kosten?
  7. Wat is het verschil tussen kostprijs en integrale kostprijs?
  8. Hoe bereken je kostprijs uit?

Wat is een normaal percentage overhead?

Het gemiddelde overheadpercentage ligt op 32, waarbij de verschillen uiteenlopen van 22 tot 42 procent. Wanneer wordt gekeken naar de totale overheadkosten per fte, bedragen die kosten 30.200 euro, met een spreiding tussen 22.000 en 40.000 euro.

Waaruit bestaan de overheadkosten?

Zoals gezegd zijn overheadkosten kosten die je maakt naast je productiekosten. Je kunt daarom bijna alle andere kosten als overhead zien. Voorbeelden hiervan zijn personeelskosten of marketing. Maar ook administratiekosten en juridische kosten zijn onderdeel van de indirecte kosten.

Hoe bereken je de integrale kostprijs?

Om een integrale kostprijs te berekenen moeten dan de vaste kosten, die het gevolg zijn van een bepaalde capaciteit, worden gerelateerd aan de normale of gemiddelde productieomvang. Dat is immers die productieomvang die uiteindelijk – op lange termijn – tot de totale geplande productie moet leiden.

Wat valt er onder overheadkosten?

Overhead, ook wel overheadkosten of vaste lasten, zijn alle kosten die binnen een onderneming of organisatie zelf worden besteed, maar niet worden gebruikt voor productiedoeleinden. De overhead kan worden gezien als de kosten die nodig zijn om de onderneming te laten draaien.

Wat is persoonlijke overhead?

De overhead of vaste lasten is het deel van een budget dat een organisatie aan de eigen organisatie besteedt. Het is een maat voor de efficiëntie van een organisatie. Geld dat een organisatie aan zichzelf besteedt, komt niet ten goede aan de doelen van deze organisatie.

Wat is het verschil tussen direct en indirecte kosten?

Directe kosten zijn kosten zoals voor materiaal, grondstoffen en uren van direct personeel die vrij eenvoudig (direct) zijn toe te wijzen aan een product, dienst of (wetenschappelijk)onderzoeksproject. ... De overige kosten (onder andere overhead) vallen onder de indirecte kosten.

Wat is het verschil tussen kostprijs en integrale kostprijs?

De integrale kostprijs bevat alle kosten van een organisatie, doorbelast in de verschillende kostprijzen. De Amerikanen spreken ook wel van 'absorption costing', omdat de kostprijs alle kosten heeft geabsorbeerd. Helaas zagen we in het verleden en zien we nu nog steeds veel onzinnige zaken omtrent kostprijzen ontstaan.

Hoe bereken je kostprijs uit?

Voor de kostprijs heb je de vaste kosten per product nodig. Dit bereken je door de totale vaste kosten te delen door de hoeveelheid producten.